Yönetim Kurulu onayına 14 Nisan 2023 tarihinde sunuldu. Şirketin merkezinde yapılan 14.04.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,

* Şirketin 15.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 240.000.000,00 TL çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %1.066,66 oranında artış ile 2.560.000.000 TL artırılarak 2.800.000.000 TL'ye çıkarılmasına,

* İç kaynaklardan yapılacak olan 2.560.000.000,00 TL tutarındaki sermaye artışının, 1.694.545.332,89 TL Geçmiş Yıl Karlarından,

quatr-1

 550.659.607,63 TL Olağanüstü Yedeklerden,

164.206.539,48 TL Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışlarından, 150.588.520,00 TL Hisse Senetleri İhraç Primleri kalemlerinden karşılanmasına,

* SPK’ya göre ise;

 2.264.902.844 TL Geçmiş Yıl Karlarından,

150.588.520 TL Hisse Senetleri İhraç Primlerinden,

144.508.636 TL Maddi Duran Varlıklar Birikmiş Değerleme Artışları kalemlerinden karşılanmasına,

* İç kaynaklardan sermaye artırımı ile ilgili olarak esas sözleşmenin "Şirket'in Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak tadil edilmesine,

* Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların, (A) grubu paylar oranında (A) grubu, (B) grubu paylar oranında (B) grubu pay sahiplerine bedelsiz olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına,

* İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin ve esas sözleşmenin "Şirket'in Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil tasarısının onaylanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve Ticaret Bakanlığı izni akabinde esas sözleşme tadilinin tescil ve ilanı için Aydın Ticaret Sicili Müdürlüğü ve diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde başta olmak üzere gerekli başvuru ve işlemlerin yapılmasına,

karar verilmiştir.

Süreç Nasıl İşlemişti?

* Şirketin yönetim kurulu kararı 07.03.2023 tarihinde alınmıştı. 1 ay sonra Ticaret Bakanlığı’ndan onay geldi.

* Qua Granite, SPK’ya 9 Mart’ta başvurmuştu.

* SPK ise 31 Mart’ta onay vermişti.

* Qua Granite’in kayıtlı sermaye tavanı artırım talebi Ticaret Bakanlığı tarafından 07.04.2023 tarihinde onaylandı.

* Yönetim Kurulu onayına 14 Nisan 2023 tarihinde sunuldu.

* Şirketin Esas Sözleşmesindeki “Şirketin Sermayesi 6. madde”de;

Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 525 milyon TL’den, 15 milyar TL’ye yükseltildiği” görülmekte olup,

* SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni ile ilgili olarak da;

“2021-2025” yılları ibareleri “2023-2027” olarak değiştirildi ve geçerlilik süresi 2027 olarak değiştirildi.

* Şirketin esas sözleşme tadili, Ticaret Bakanlığı’nca 7 Nisan tarihli izin yazısı ile onaylandı.

* Esas sözleşme değişiklik tasarıları, alınan onayları müteakiben, şirketin yapacağı ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacak.

Söz konusu değişiklikle  ilgili olarak açıklama KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu)’ndaki bildirimde 07.04.2023’de :

“09.03.2023 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurmuş olduğumuz Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 525.000.000 TL'ndan 15.000.000.000 TL'na yükseltilmesi, kayıtlı sermaye geçerlilik süresinin 2023-2027 olarak belirlenmesine ilişkin işlemler kapsamında Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirket'in Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin tadiline ilişkin başvurumuz, Ticaret Bakanlığı'nın 07.04.2023 tarihli izin yazısı ile onaylanmıştır. '' denilmişti.

* Şirketin Esas Sözleşmesindeki “Şirketin Sermayesi 6. madde”de;

Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 525 milyon TL’den, 15 milyar TL’ye yükseltildiği” görülmekte olup,

* SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni ile ilgili olarak da;

“2021-2025” yılları ibareleri “2023-2027” olarak değiştirildi ve geçerlilik süresi 2027 olarak değiştirildi.

* Şirketin esas sözleşme tadili, Ticaret Bakanlığı’nca 7 Nisan tarihli izin yazısı ile onaylandı.

Haziran'ın Son Haftasında Temettü Verecek Şirketler Listesi Haziran'ın Son Haftasında Temettü Verecek Şirketler Listesi

* Esas sözleşme değişiklik tasarıları, şirketin yapacağı ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacak.

quatr-3

Söz konusu değişiklikle  ilgili olarak açıklama KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu)’ndaki bildirimde :

“09.03.2023 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurmuş olduğumuz Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 525.000.000 TL'ndan 15.000.000.000 TL'na yükseltilmesi, kayıtlı sermaye geçerlilik süresinin 2023-2027 olarak belirlenmesine ilişkin işlemler kapsamında Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirket'in Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin tadiline ilişkin başvurumuz, Ticaret Bakanlığı'nın 07.04.2023 tarihli izin yazısı ile onaylanmıştır.

Esas sözleşme değişiklik tasarıları, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.”

şeklinde ifade edildi.

Qua Granite Kuruluş – Sermaye – Ortaklık - Faaliyeti Yapısı

Kuruluş tarihi             :2015

Merkezi                      : Efeler / Aydın 

Sermayesi                   : 240 milyon TL

Faaliyet Konusu         : Şirketin faaliyet konusu ana sözleşmenin 3. maddesinde belirtilmiş olup, yurt içinde ve yurt dışında seramik, vitrifiye, teknik granit ve karo hammaddeleri ile yapıştırıcıları üretimi, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak Şirketin / ihraççının ana faaliyet konularını oluşturmaktadır. 

BİST’teki Pazar                     : Yıldız Pazar

Halka Arzı                              :  2021

Halka Açıklık Oranı               : %29,90

Firmanın Ortaklık Yapısı:

Ali Ercan                               

% 49,64

Q Yatırım Holding A.Ş.         

% 20,40

Hedef Portföy İdeal Hisse
Senedi Serbest TL Fonu       

%   5,24

Diğer                                     

% 24,72

quatr-2

* 2021/12. ay itibariyle Net Dönem Karı :  565,5 milyon TL 

* 2022/12. ay itibariyle Net Dönem Karı : 1,7 milyar TL

QUAGR HİSSELERİNİN 14 NİSAN CUMA GÜNÜ BORSADAKİ PERFORMANSI

14 Nisan Cuma günü BİST100 endeksi günü ve haftayı, 5092,88 puan ve -%0,83 düşüşle tamamladı. QUAGR hisseleri 72,30 TL fiyattan ve -%1,70 eksiyle kapandı.  Hisse gün içinde en düşük 70,35 TL, en yüksek ise 75,20 TL fiyatını gördü. Cuma günü açılışını 76,90 TL’den yapmıştı.Hissenin 52 haftalık performansında en düşük 14,86 TL ve en yüksek ise 81,40 TL’yi gördü. 

Editör: Ece Çavuşlu