Seyitler Kimya (SEYKM), başlatılan sermaye artırım sürecinin ve kararının revize edilmesi nedeniyle, bedelsiz oranını %43 olarak güncellendiğini duyurdu.

Şirket, geçtiğimiz ay bedelsiz sermaye artırımı oranını %58,53 olarak duyurmuş, bugün yapılan açıklamaya göre ise, kâr payından bedelsiz pay alma oranı %34, iç kaynaklardan bedelsiz pay alma oranını ise %9,88 olmak üzere, bedelsiz oranını  %43,90 olarak revize ettiğini açıkladı.

Şirket tarafından, KAP’a yapılan açıklamada;

"Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu'nun sermayeye ilave edilememesi nedeniyle yönetim kurulumuzun 24.06.2022 tarih ve 425 sayılı kararı ile başlatılan sermaye artırım sürecinin ve kararımızın aşağıdaki şekilde revize edilmesine,

Şirketimizin 100.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bulunan 41.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 13.945.565,72 TL 2021 Yılı karından, 3.402.092,29 TL İştirak Hissesi satış kazancı istisna fonundan, 652.341,99 TL olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere toplam 18.000.000.-TL (% 43,902 oranında) artırılarak 59.000.000.-TL'ye çıkarılmasına,

Artırılan 18.000.000.-TL'lik sermayeyi temsil edecek her biri 1 TL nominal değerde payların, 1.662.405,01 TL kısmı A grubu nama yazılı 16.337.594,99 TL kısmının B grubu hamiline yazılı olarak çıkarılmasına ve bedelsiz payların ortaklarımıza payları oranında kayden dağıtılmasına,

Sermaye artırımı nedeni ile esas sözleşmenin 6'cı maddesinin tadiline, Gerekli izinlerin alınmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve sermaye artırımı ile ilgili diğer yasal prosedürlerin tamamlanmasına, Oy birliği ile karar verildi." ifadeleri yer aldı.

Haftanın Son İşlem Gününde 2 Hisseye Kısıtlama Haftanın Son İşlem Gününde 2 Hisseye Kısıtlama

seykm bedelsiz