Yayla Agro Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (YYLGD) firması, 472,6 milyon TL tutarındaki mevcut sermayesinin 1.086 milyon TL’ye artırılması ile ilgili yönetim kurulu kararı yayınlandı.

* Şirketin sermayesinin %92,50 artıracağı anlaşılmaktadır.
* Şirketin sermaye artırımını kar payından bedelsiz pay alma tutarı, toplam 185 milyon TL oluyor.

Bedelsiz sermaye artırımı ile mevcut sermayesi 472,6 milyon TL’den 1.086 milyon TL’ye arıtılacaktır. Artış oranı %130’dir. İç kaynaklardan bedelsiz pay alma tutarı 614.380.000 milyon TL olduğu ve kaynağının 244.950.000 TL’si emisyon priminden 369.430.000 TL’si geçmiş yıl karlarından olduğu açıklandı.

yayla-1

(Sermaye artırımı esnasında, pay senedinin üzerinde yazılı değerden yani itibari değerden daha yüksek değerle çıkarılması halinde, bu itibari değer ile satış bedeli arasındaki farka EMİSYON PRİMİ denir.)

Şirket, Yönetim Kurulu'nın 11 Mayıs 2023 tarihli toplantısında:

“Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden,
1,5 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 472.600.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin,
369.430.000 TL'lik tutarı geçmiş yıl karlarından, 244.950.000 TL'lık tutarı ise pay ihraç primlerinden karşılanmak suretiyle %130 oranında 614.380.000 Türk Lirası artırılarak 1.086.980.000 Türk Lirası'na çıkarılması,
İç kaynaklardan artırılan 614.380.000 TL'lik sermayeyi temsil edecek payların 111.800.000 TL tutarının
"A Grubu" nama yazılı ve "borsada işlem görmeyen", 111.800.000 TL tutarının
"B Grubu" nama yazılı ve "borsada işlem görmeyen" ve 390.780.000 TL tutarının
"C Grubu" nama yazılı ve "borsada işlem gören" nitelikte ihracı,
söz konu payların pay sahiplerine Şirket sermayesindeki mevcut payları oranında bedelsiz olarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılması,
İç kaynaklardan sermaye artırımı ile ilgili olarak esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak ekteki yeni şeklinin kabul edilmesi,

yayla-2

İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin ve esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin yeni şeklinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kuruluşlar nezdinde gerekli başvuru ve işlemlerin yapılması,

Gerekli onay ve işlemlerin tamamlanmasından sonra Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesi uyarınca, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 1.086.980.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmemizin 6. maddesinin ekteki yeni şeklinin ticaret sicilinde tesciline ve ilanına ilişkin gerekli işlemlerin yapılması,”
kararlarını katılanların oybirliğiyle karar aldı.

Yayla Agro Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (YYLGD) Firması’nın Kuruluş – Sermaye – Ortaklık - Faaliyeti Yapısı

Şişecam Mersin Soda Fabrikası’na ÇED Olumlu Kararı Şişecam Mersin Soda Fabrikası’na ÇED Olumlu Kararı

Tescil Yeri ve Tarihi : Ankara – 1996
Borsaya Kote Olduğu Tarih : Mayıs 2022
Borsada İşlem Gördüğü Pazar : Yıldız Pazar

Halka Açıklık oranı : % 15,01

Şirketin Faaliyet Konusu:
* Çeltik (pirinç hammaddesi), kabuklu mercimek ve natürel (tarladan doğrudan hasat edilmiş) bakliyat gibi hammaddeleri ve bulgur gibi gıda ürünlerinin tedariki, hammaddelerin elenmesi, kırılması, boylanması, işlenmesi ve paketli/paketsiz üretimi, satışı,
* Pirinç ve bulgur gibi ürünlerin çeşitli süper gıdalar (kinoa, vb.), kurutulmuş domates gibi doğal gıdalarla reçetelere uygun karıştırılarak katma değeri yüksek pişirilmeye hazır özel karışımların paketli üretimi, satışı,
* Geleneksel bitkisel protein bazlı bakliyat, bulgur ve pirinç ürünlerinden üretilen hazır yemek ürünlerinin (Çorba, Pilaki, Bulgur ve Pirinç Pilavları, Makarna, Hoşaf, Baklagil Yemekleri, Zeytinyağlılar, Tahıl ve Bakliyat Salataları) son teknoloji makinelerle el değmeden katkısız ve koruyucusuz olarak tekniğine uygun yöntemlerle (haşlanması, sterilizasyonu vb.) hazırlanması, çeşitli soslarla lezzetlendirilmesi, 18-36 aya kadar soğuk zincir gerektirmeden duyusal (lezzet) ve yapısal (vitamin ve mineral) özelliklerini kaybetmeden saklanabilen yeni nesil BPA'sız (Bisphenol A) ambalajlarda paketlenmesi, satışı,
* Başta buğday olmak üzere mısır, arpa, pirinç, çeltik, kabuklu mercimek gibi işlenmemiş hububat, tahıl ve bakliyat ürünlerinin ticari mal olarak ticaretidir.

yayla-3

Şirketin Sermayesi : 472,6 milyon TL

Şirketin Ortaklık Yapısı :

* Hasan Gümüş : % 68,98
* Azimut Portföy Inova Agro Hisse Senedi
Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) : % 16
* Diğer : % 15,02

Yayla Agro Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (YYLGD) Firmasının 11.05.2023 BİST Performansı

Bugün (11 Mayıs) BİST100 endeksi, 4848,01 puan ve % 7,87 yükselişle kapattı. YYLGD hisseleri ise 4,30 TL fiyatından ve % 2,87 oranında artışla tamamladı.
* Hissenin açılış fiyatı 4,19 TL idi. Hisse gün içinde en düşük 4,18 TL, en yüksek ise 4,36 TL fiyatını gördü.
Hissenin 52 haftalık performansı en düşük 2,84 TL ve en yüksek ise 8,55 TL oldu.

yayla-4