Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları (SISE) hissedarlarına 0,88 kuruş nakit temettü ödeme kararı aldı. Temettü ödemesi 31 Mayıs tarihinde yapılacak.

Nakit temettü kararına ilişkin yapılan açıklamaya göre, kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih 31 Mayıs 2023, borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih 1 Haziran 2023, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih 2 Haziran 2023.

sise temettü

Yüzde 400 Bedelsiz Sermaye Artırımı Kararı Açıkladı Yüzde 400 Bedelsiz Sermaye Artırımı Kararı Açıkladı

Şirketin temettü detayları, KAP üzerinden yatırımcılara şöyle açıklandı;

Ortaklığın net dönem karı (19.762.026.000 - 1.301.657.000=) 18.460.369.000 Türk Lirası olup, bu tutarın 788.370.000 Türk Liralık kısmı kontrol gücü olmayan paylara, 1.673.060.000 Türk Liralık kısmı diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan sürdürülen faaliyetlerin vergi gelir giderleri toplamı sonucunda oluşan vergi giderine isabet ettiği için, bu alanda (18.460.369.000 - 788.370.000 + 1.673.060.000=) 19.345.059.000 Türk Lirası tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karı esas alınmıştır.

Kar payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabii herhangi bir kazanç bulunulmadığı varsayımı ile 22/12/2021 tarihli ve 2021/4936 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince stopaj oranı %10 alınarak, brüt pay başına kar payı tutarlarının net değerleri hesaplanmıştır.