21 Mayıs Salı Günün Önemli Şirket ve Borsa Gelişmeleri 21 Mayıs Salı Günün Önemli Şirket ve Borsa Gelişmeleri

Şişecam şirketinin 2023 ilk çeyreğinde net dönem kârı 2,364 milyar TL olarak açıklandı.  Şişecam şirketi, 2023 yılı Ocak- Mart dönemindeki net satışları 28,4 Milyar TL (1,5 Milyar dolar) olarak açıklandı. 

Şirket ilk çeyrekte toplam satışları içerisindeki uluslararası satışlarının payı yüzde 62 seviyesinde gerçekleştiğini dile getirdi. Şişecam, yılın ilk çeyreğindeki toplam yatırımları 2,8 Milyar TL (149 Milyon dolar), ihracatı ise 275 Milyon dolar olarak açıkladı.

Şişecam şirketi, 2022 yılı ilk çeyreğini ise 3.575.968.000 TL net kâr ile kapatmıştı. Şişecam şirketinin 2023 yılı ilk çeyrek sonuçlarına ilişkin açıklama yapan Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici açıklamalarında,“Şişecam, her dönem olduğu gibi 2023 yılının ilk çeyreğinde de büyüme hamlelerini bütüncül bir kalkınma yaklaşımı ile sürdürdü. Bu çerçevede 2023 yılı Mart ayında Tarsus ve Mersin’de iki stratejik madencilik yatırımı kararı aldık. Bunlardan ilki devam eden düz cam yatırımımızı gerçekleştireceğimiz Tarsus OSB’deki arazimiz içinde yeni bir kum hazırlama tesisi yatırımı, diğeri ise Mersin’de yer alan kalker ve dolomit işleme tesisimizin kapasite artışı. Yine Mart ayında, ABD’de doğal soda külü yatırımımızın lojistik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir yatırım daha açıkladık. Bu ülkedeki mevcut ortağımız Ciner Grubu ile birlikte Kaliforniya’da bir liman işletmesi yatırımı kararı aldık. Bu plan kapsamında Şişecam Chemicals USA, devam etmekte olan soda külü yatırımının potansiyel ihracatında kullanılacak lojistik altyapıyı kurmak üzere Stockton Liman İşletmesi Projesini yürütecek olan Denmar US LLC’nin yüzde 50’sine ortak oldu.'' açıklamalarında bulundu.

Editör: Ece Çavuşlu