Merkezi İstanbul’da bulunan Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri, 25.500.000 TL bedelli sermaye artırımı, 6.340.000 TL mevcut pay satışı ve 6.368.000 TL ek pay satışı ile birlikte toplamda 38.208.000 TL nominal değerli payları halka arz ediyor.

Borsa İstanbul’da SMRTG kodu ile işlem görecek olan şirketin halka arz fiyatı 14,00 TL olarak açıklandı.

Halka arz edilecek paylar için 3 iş günü boyunca talep toplanacak.

Halka arz 16 - 17 - 18 Mart tarihlerinde gerçekleşecek.

Satış Yöntemi

Halka arzda satış, QNB Finans Yatırım ve TSKB eş liderliğinde oluşturulacak konsorsiyum tarafından, “Sabit Fiyat ile Talep Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemi ile ile gerçekleşecek.

Smart Güneş Enerjisi halka arzında, Bireysel Yatırımcı ve Yüksek Başvurulu Yatırımcı olarak pay dağıtımı gerçekleşmesi bekleniyor.

Bireysel Yatırımcılar ve Yüksek Başvurulu Yatırımcılar; Bireysel Yatırımcı kategorisinden başvuracak olup, talep adetlerine göre dağıtımda dahil olacakları tahsisat grubu belirlenecek.

Bireysel ve Yüksek Başvurulu Yatırımcıya oransal dağıtım yöntemine göre payların dağıtımı gerçekleşecek.

Fiyat İstikrarı İşlemleri Planlanıyor

QNB Finans Yatırım, Smart Enerji paylarına yönelik olarak fiyat istikrarı işlemlerinde bulunmayı planlamakta. Ancak QNB Finans Yatırım, fiyat istikrarı işlemlerini kesin olarak yetine getireceğine ilişkin herhangi bir taahhüt vermemektedir.

QNB Finans Yatırım, fiyat istikrarı işlemlerine hiç başlamayacağı gibi fiyat istikrarı işlemlerinde bulunması halinde de gerekçesini açıklamak suretiyle, bu işlemi istediği her an sona erdirebilir.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanım Yerleri

Şirket Yönetim Kurulu’nun kararı ile sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilecek halka arzdan sağlanacak net gelirin; aşağıda detayları verilen şekilde kullanılması planlanıyor.

%30 - %40 Hücre Yatırımı

%3 - %5 Ar-Ge ve Ür-Ge Yatırımları

%30 - %40 İşletme Sermayesi ve Kısa Vadeli Krediler

%15 - %20 Yeni Yatırımlar

AVPGY Halka Arzda Kaç Lot Verir? Hangi Bankalarda Var? AVPGY Halka Arzda Kaç Lot Verir? Hangi Bankalarda Var?

%2 - %3 Dikey Entegrasyon Proje Geliştirme

%3 - %5 Teknoloji Girişimlerine Yatırım

Smart Güneş Enerjisi Hakkında

Fark yaratmak istiyorsanız yaptığınız işin sizin için ne ifade ettiğine odaklanın. Biz, “değer” üretiyoruz. Biliyoruz ki geleceği bugün kuruyoruz. Yaptığımız işin ciddi bir sosyal sorumluluk olması bilinci ve yerli üretime verdiğimiz desteğin heyecanını taşıyoruz.

Yüzümüzü 1990 yılında güneşe döndüğümüzde, tüm hedeflerimizi ve hayallerimizi Türkiye üzerine kurduk. Mevcut sisteme yeni bir bakış açısı sunarak, enerji sektöründe global bir Türk markası yaratmak için yola çıktık. Kendimize olan güvenimiz, bilgimiz, kalite ve hizmet anlayışımızla temelleri sağlam bir yapı inşa ettik.

halil demirdağ smart güneş enerjisi

Temel gayemizin teknolojik ve AR-GE bazlı gelişmeleri takip ederek, çevreye ve insani değerlere duyarlı ürünler geliştirmek, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya ve temiz enerji bırakmak olduğu yolculuğa çıktığımız günden beri heyecanla çalışıyoruz.
Smart Güneş Teknolojileri olarak kendi üretim ve yatırımlarımızın yanı sıra güneş enerjisi sektöründe yerini almak isteyen yatırımcılara da değer mühendisliğinden anahtar teslimi inşaat (EPC) hizmetlerine kadar pek çok alanda destek veriyoruz. Tüm bu süreçlerde en büyük başarımızın, yeşil bir dünyaya gönül vermiş tüm çalışanlarımızın takım bilinci ile hareket etmesi olduğuna inanıyorum.

Güneş enerjisini yalnızca kârlı bir alan değil, aynı zamanda bir sosyal sorumluluk olarak görüyoruz. Daha pek çok başarılı projelere imza atmak için, gelecek nesillerimiz için, iyilik adımları atarak güneş enerjisinin değerini anlatmaya devam edeceğiz.

Rahmetli babaannemin dediği gibi “gökten yağsın, yerden toplayasın”. Üretim gücümüz ve teknolojimizle, gökten yeryüzüne inen ışık huzmelerinin gücü ile dünyaya değer katıyoruz.