Haziran'ın Son Haftasında Temettü Verecek Şirketler Listesi Haziran'ın Son Haftasında Temettü Verecek Şirketler Listesi

Yapılan açıklamada yer alan bilgiye göre, Çan 2 Termik A.Ş #CANTE hisselerinde, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla, Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’ne göre 11 isme 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildi.

Yapılan açıklamanın tamamı ve bilgiler şöyle;

Çan2 Termik A.Ş. (CANTE) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 04.07.2022 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.

cante işlem yasağı gelen isimler