Şirket 464 Milyon TL Değerindeki Üretim Tesisi Yatırımını Duyurdu Şirket 464 Milyon TL Değerindeki Üretim Tesisi Yatırımını Duyurdu

Ekiz Kimya Sermaye Tavanı Yükseldi

Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret  A.Ş. kayıtlı sermaye tavanının 35 milyon TL’den 45 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.

Borsa İstanbul Yakın İzleme Pazar'ında #EKIZ koduyla işlem gören, Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret  A.Ş. sermaye tavanını yükseltilmesi ile ilgili başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu tarafında onaylandığı bildirdi.

Ekiz Kimya Yönetim Kurulunda aldığı kararla, kayıtlı sermaye tavanını 35 milyon TL ve her bir 1 TL itibari kıymette 35 milyon adet payı, kayıtlı sermaye tavanını 45 milyon TL ve her bir 1 TL itibari kıymette 45 milyon adet bölünmüş paya yükseltmeye karar vermiş. Şirket kayıtlı  sermayesinin artırımı için gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verdi ve bu başvuru SPK tarafından onaylandı.

Ekiz Kimya A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesi 9 milyon 284 bin 470 TL'dır. Konu edilen çıkarılmış sermayesinin muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiştir. Bu sermaye beheri 1 TL nominal değerde 550 bin adet A grubu paya bölünmüştür. 8 milyon 734 bin 470 adeti ise B grubu paya bölünmüştür. Sonuç olarak toplam pay ededi 9 milyon 284 bin 470 'dir. A rubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır.