SPK Lisansı Nedir?

SPK lisansı, finansal işler ile uğraşan birçok personelin edinmesi gereken ciddi bir lisans olarak ifade edilebilir. Finansal içerikli piyasalarda her geçen gün ekonomiye bağlı olarak yeni gelişmeler gözlemlenmektedir. Bu gelişmelere bağlı olarak sürekli yeni ürünler de çıkmaktadır. Bu tarz gelişmelere ayak uydurmak ve kazançlı yatırımlar elde ederken uluslararası gündemi de takip edebilmek adına ülkemizdeki yatırımcılar, uluslararası piyasaları gözlemleyip karlı ortaklıklar ve yatırımlar yaparken, yabancı yatırımcıların da ülkemiz içerisindeki kazanç değeri yüksek olan piyasalardaki ürünlere yatırım yaptığı, ortak işler yürüttüğü bilinmektedir.

Yatırımların ve ortaklıkların şirketler için ifade ettikleri değer oldukça önemlidir. Bir şirketin geleceğini ellerinde barındıran bu yatırımlar o şirketi ya bir yükselişin ya da bir batışın eşiğine gelmesine neden olabilir. Bu durumdan dolayı yatırım ve ortaklıkların hem finansal piyasalara olan güvenin arttırılması ve devamlılığın sağlanması hem de risklerin uygun biçimde yönetilmesi ya da azaltılması amacıyla bu piyasalarda hizmet sunan insanlar, şirketler ya da kurumlar için farklı konularda lisans belgesine sahip olma gerekliliği oluşmuştur. Bu gereklilik sonucunda sermaye piyasaları ile işlem ya da ortaklık yapan kurumlar ve ilgili diğer bütün kuruluşlarda çalışmakta olan personellerin bahsedilen bu alanda işlerini sürdürebilmeleri için bir lisansa sahip olmuş olması beklenmektedir. Bütün bu gereklilikleri içeren belge kısaca adıyla SPK lisansı olarak bilinmektedir.

SPK Lisansı Sahibi Olabilmek İçin Ne Yapılmalıdır?

SPK lisansı finansal ve sermaye alanlarında piyasalar üzerinden çalışan kişilerin nitelik olarak geliştirilmesi ve arttırılması, aynı zamanda bu alanda verilen hizmet kalitesinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi doğrultusunda uygun vizyonu kazandırmaya çalışmaktadır. Sermaye piyasası içerisinde yer alan kuruluşların halka açık bir biçimde ortaklıklarını belirli görevlerde çalışanların ya da bu alanlarda çalışacak olanların mesleki beceri ve yeterliliklerini, bilgi ve kalitelerini saptayabilmeleri amacı ile SPL tarafından ayarlanan, oluşturulan sınavlarda başarılı olma ve lisans alma koşullarının sağlanması durumunda, ilgili iş, faaliyet ya da uğraş alanı itibariyle mesleki alanda yeterliliklerini gösteren bu lisans belgelerini ancak SPL tarafından verilebileceği açıklanmıştır.

Derecelendirme kurumlarında, halka açık olan ortaklıklarda, bağımsız denetim yürüten şirketlerde, yatırım kurumlarında, Sermaye Piyasası Kanunu’nda, gayrimenkul değerleme şirketlerinde ve kolektif yatırım kurumlarında yer almakta olan diğer kurumlarda çalışan kişilerden belirli unvan, nitelik ve görevlere sahip olanların ilgili lisanslardan bir veya çok daha fazlasına sahip olunması zorunlu sayılmıştır. Bu zorunluluk içerisinde olan belgeler SPK lisansı yani Sermaye Piyasası Kurumu tarafından seçilir ve belirtilir. Bahsedilen bu sınavlar ise sermaye piyasası kuruluşu tarafından yapılmamaktadır. Yan kuruluşu sayılabilecek olan SPL tarafından yürütülüp gerçekleştirilmektedir. Bahsedilen bu SPK sınavları ise yılda 2 kere defa olmak üzere belirlenecek tarihler içinde yapılır. Bu sınavlar farklılık gösterebilmekle beraber genellikle yazılı halinde hazırlanıp yapılan sınavlardır.

Yatırımcılar SPK Lisansı Sahiplerini Hangi Alanlarda Tercih Etmektedir?

SPK lisansına sahip olabilmek için öncelikle bir temel lisans ya da ön lisans eğitimini almış ve başarıyla sonlandırmış olmak gereklidir. Bankalarda ve benzeri finans kuruluşlarında en çok aranan lisans çeşidi olarak da bilinir. Bu lisans belgesinin getirilerinden olan bilgi, beceri ve yeterlilikler sayesinde kişi sermaye piyasası kuruluşlarına denk olan bütün banka, finans kuruluşları, borsalar ve halka açık şekilde bilinmeyen ortaklıklarda çalışma imkânı tanımaktadır.

Aynı zamanda bu lisansa sahip olmak bahsedilen bütün bu kurumlar içerisinde öncelikli bir pozisyonda olunmasını da sağlar. Bilindiği üzere zaten birçok finans ve sermaye piyasası kuruluşlarında bu lisans zorunlu tutulmaktadır. Bu nedenle unvan kazanma, makam yükseltme ve benzeri bütün gelişmelerde bu lisansın etkisi görülür.