Bekleyen şirket sayısı 11’i bulurken, 10’u SPK’nın onay vermesi halinde, hissedarlarına %100 üzerinde bedelsiz pay verecek.

KAP üzerinden yapılan açıklamalara göre, 27.10.2022 tarihi ile, onay bekleyen şirketlerin listesi şu şekilde biliniyor;

sermaye artırımları

Söktaş Tekstil (SKTAS)

Yönetim Kurulu’nun 24 Ekim tarihli toplantısında, %44,34 bedelli, %50,71 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararının, oy birliği ile onaylandığı açıklandı ve 25 Ekim 2022 tarihinde SPK’ya başvuruda bulunuldu.

Bera Holding (BERA)

Sermaye Piyasası Kurulu’na 24 Ekim 2022 tarihinde başvuruda bulunan Bera Holding (BERA), mevcut sermayesini 341.600.000 TL’den %100 oranında bedelsiz sermaye artırımı ile, 683.200.000 TL’ye çıkaracak.

Europen Endüstri (EUREN)

İç kaynaklardan %350,29 bedelsiz sermaye artırımı için 30 Eylül 2022 tarihinde SPK’ya başvurduğunu duyuran Europen Endüstri, onay alması halinde mevcut sermayesini 168.780.000 TL’den 760.000.000 TL’ye çıkaracak.

23 Mayıs'ta Borsa ve Şirketlerden Haberler 23 Mayıs'ta Borsa ve Şirketlerden Haberler

Ayes Çelik Hasır (AYES)

Ayes Çelik, 75.141.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 15.028.200 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 15.028.200 TL (%100 oranında) artırılarak 30.056.400 TL'ye çıkarılması için 29 Eylül 2022’de SPK’ya başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Dagi Yatırım Holding (DAGHL)

Şirket, 80.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, 10.800.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 19.200.000 TL tutarındaki kısmı Özel Fonlar hesabından karşılanmak suretiyle, 30.000.000 TL'ye artırılması (%177,77 bedelsiz) için 31 Ağustos 2022’de SPK’ya başvuruda bulundu.

Kocaer Çelik (KCAER)

Yönetim Kurulu Kararı ile, çıkarılmış sermayesinin, 424.070.000 TL artırılarak 233.500.000 TL'den 657.570.000 TL'ye çıkarılmasına ve sermaye artırımında kullanılacak olan 424.070.000 TL'lik tutarın, artırım tarihindeki pay sahiplerine payları oranında (%181,61) bedelsiz pay olarak dağıtılmasına karar verilerek, 05 Eylül 2022 tarihinde SPK’ya başvuru yaptığı açıklandı.

Manas Enerji (MANAS)

60.000.000,- TL olan kayıtlı sermaye tavanının, 19.800.000- TL olan çıkarılmış sermayeye ilaveten, Hisse Senedi İhraç Primlerinden 59.950.000,- TL ve Geçmiş Yıl Karlarından 3.014.000.- TL olmak üzere toplam 62.964.000.-TL artırılarak 82.764.000.- TL'ye (%318 bedelsiz) çıkartılmasına karar verilerek, 1 Eylül 2022 tarihinde SPK başvurusu yapıldı.

Gezinomi Seyahat (GZNMI)

65.000.000,- TL olan kayıtlı sermaye tavanının, 25.000.000,- TL olan çıkarılmış sermayeye ilaveten, Hisse Senedi İhraç Primlerinden 25.000.000,- TL ve Geçmiş Yıl Karlarından 15.000.000,- TL olmak üzere toplam 40.000.000,- TL artırılarak (%160 bedelsiz) 65.000.000,- TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak 2 Eylül 2022’de SPK başvurusu gerçekleştirildi.

Mazhar Zorlu Holding (MZHLD)

Mazhar Zorlu Holding, 10.836.000 TL mevcut sermayesini, SPK’nın onay vermesi halinde iç kaynaklardan %1454,07 bedelsiz sermaye artırımı ile birlikte 168.400.000 TL’ye çıkaracak.  SPK başvurusu, 3 Ağustos 2022 tarihinde yapıldı.

GSD Holding (GSDHO)

1.500.000.000,00 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 450.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin 1.000.000.000,00 TL'ye yükseltilmesi amacıyla 93.485.334,82 TL'si 2021 yılı dönem net karından, 1.103.632,78 TL'si geçmiş yıl karlarından, 80.309.996,60 TL'si yasal kayıtlarda öz kaynaklardaki özel fonlar hesabından ve 375.101.035,80 TL'si de olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere 550.000.000,00 TL (%122,22 bedelsiz) sermaye artırımı yapılarak toplam 550.000.000,00 TL kar payının pay sahiplerimize pay biçiminde dağıtılmasına karar verilerek, 5 Temmuz 2022 tarihinde SPK başvurusu yapıldı.

Birleşim Mühendislik (BRLSM)

102.000.000-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, 300.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, bedelsiz olarak %119,60784 oranında artırılmak suretiyle 224.000.000-TL'ye çıkarılması için 14 Eylül tarihinde SPK başvurusu yapıldı.