Kocaer Çelik, 56.100.000 adet payını halka arz edecek.

Bedelli sermaye artırımı ile 21.500.000 adet pay, mevcut ortaklardan Hakan KOCAER’in sahip olduğu 25.250.000 TL nominal değerli 25.250.000 adet C grubu paylar ve fazla talep gelmesi halinde Hakan KOCAER’in sahip olduğu 9.350.000 TL nominal değerli 9.350.000 adet C grubu payın ek satışı ile birlikte toplamda 56.100.000 adet payın satışı gerçekleşecek.

Kocaer Çelik’in halka arz fiyatı ise bültende 27,50 TL olarak açıklandı.

kocaer çelik spk onay

Halka arz kodu; #KCAER

Halka arz tarihi; Açıklanmadı

Halka arz fiyatı; 27,50 TL                                                

Dağıtım yöntemi; Oransal dağıtım

Satışa sunulacak pay miktarı; 56.100.000

Tahsisat oranları; Ek satış hariç, halka arz edilecek toplam 46.750.000 TL nominal değerli payların;

28.050.000 TL nominal değerdeki %60 oranındaki kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara,

16.362.500 TL nominal değerdeki %35 oranındaki kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara,

2.337.500 TL nominal değerdeki %5 oranındaki kısmı Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edildi.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanım Yerleri

%65 - %70 Yatırım Harcamaları

- Yatırım Harcamaları; Yenilenebilir Enerji Yatırımları

144,34 Milyon Lotu Halka Arz Edecek Penti'de Geri Sayım Başladı 144,34 Milyon Lotu Halka Arz Edecek Penti'de Geri Sayım Başladı

- Katma Değerli Yeni Ürün Yatırımları

%30 - %35 İşletme Sermayesi

Şirket büyüyen ve genişleyen faaliyetleri ile artan satış hacmine paralel olarak işletme sermayesi için oluşacak finansman ihtiyacında faiz riskini düşük seviyede tutmak ve mali yapısını daha da güçlendirmek amacıyla işletme sermayesi ihtiyacını iç kaynaklarla birlikte halka arzdan elde edilecek net gelirin yaklaşık %30 - %35’i ile karşılamayı hedeflemektedir.