Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ALGYO) firması 18 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurul Toplantısında Kar Dağıtım Teklifi görüşülmüştü. Daha sonra şirketin kar payı dağıtım kararı SPK’ya iletilmişti. Bugün (02.06.2023) SPK’dan alınan onay KAP’ta kamuoyu ile paylaşıldı.

* Kar payından bedelsiz pay alma oranı % 125 oluyor.

Çemtaş Çelik, Denge Çubuğu Yatırımını Tamamladı Çemtaş Çelik, Denge Çubuğu Yatırımını Tamamladı

* 80,5 milyon TL tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı, kar payından karşılanıyor.

* Şirketin KAP’a bugün (02.06.2023) yaptığı bildirimde;
“Kayıtlı sermayesi 150.000.000,-TL çıkarılmış sermayesi 64.400.000,-TL olan Şirketimiz;
Çıkarılmış sermayesinin beheri 1 Kr nominal değerde 8.050.000.000 adet hamiline yazılı C grubu pay karşılığı 80.500.000,-TL tutarında artırılarak 144.900.000,-TL'ye çıkarılması ve esas sözleşmenin 6 ve 7 nci maddelerinin ekteki yeni şeklinin tadili için 27.04.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunduğumuz daha önce kamuya duyurulmuştu.

sermaye-1-4
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.06.2023 tarih ve 2023/29 no.lu bülteninde bu başvurumuzun onaylandığı belirtilmiştir.”
ifadeleri yer alıyor.

Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ALGYO) Faaliyeti Nedir?

* Faaliyet Konusu: Şirket'in ana faaliyet konusu, SPK'nın gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmektir. Bu kapsamda Şirket, gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak gibi konularda iştigal etmektedir. Buna göre Şirket, faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında SPK'nın düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyar.
Kuruluş yılı 1996 olan firmanın merkezi İstanbul’dadır.
* Aralık 1996’den beri Borsaya kote olan firmanın halka açıklık oranı % 48,76’dır.
* Borsa İstanbul’da Yıldız Pazar’da işlem görmektedir.

* Şirketin sermayesi 64,4 milyon TL’dir.

sermaye-2-3
Ortaklık yapısı ise,
* Alsim Alarko Sanayi Tesisleri Ve Ticaret A.Ş.

% 34,78
* Alarko Holding A.Ş.

% 16,41
Alarko Gayrimenkul Yatirim Ortakliği AŞ

% 5,02
* Diğer ortaklar

% 25,36 şeklindedir.

Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ALGYO) Hisseleri Borsada Bugün (02.06.2023) Nasıl Seyrediyor?
Bugün (02 Haziran 2023) saat 12:10 itibariyle BİST100 endeksi 5.128,58 puan ve % 3,40 yükselişte.
ALGYO hisseleri ise 62,85 TL’den ve % 3,03 artış ile işlem görüyor.

sermaye-3-2