Berkosan Yalıtım (BRKSN) ve Pankent Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin  bedelsiz sermaye artırımı başvuruları, SASA Polyester’in (SASA) ise tahsisli sermaye artırımı onaylandı.

Borsa İstanbul'dan 1 Aylık Tedbir Kararı Borsa İstanbul'dan 1 Aylık Tedbir Kararı

spkdan 3 sermaye artırımına onay

Berkosan Yalıtım #BRKSN Yüzde 100 Oranında Bedelsiz Sermaye Artırımı

Berkosan Yalıtım, Sermaye Piyasası Kurulu’na mevcut sermayesini 15.600.000 TL’den 31.200.000 TL’ye çıkarmak için yaptığı başvuru onaylandı. Bedelsiz sermaye artırımı %100

Pankent

Pankent Sanayi, mevcut sermayesini 20 milyon liradan, 42 milyon liraya yükseltecek.

SASA Polyester Tahsisli Sermaye Artırımı

SASA Polyester Sanayi A.Ş.’nin (SASA) 2.263.633.096 TL olan çıkarılmış sermayesinin, ihraç etmiş olduğu 200.000.000 Euro nominal değerli paya dönüştürülebilir tahvillerin (PDT) 69.400.000 Euro nominal değerli kısmının paya dönüştürülmek suretiyle itfası kapsamında gerçekleştirilecek şarta bağlı sermaye artırımı çerçevesinde 2.302.591.217 TL’ye artırılacak olması nedeniyle, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak ve PDT ihracı aşamasında belirlenen şartlar çerçevesinde 1 TL nominal değerli 100 adet (1 lot) pay için 1,7814 Euro dönüştürme fiyatı üzerinden olmak üzere 100.000 Euro birim nominal değerli bir adet PDT karşılığında 5.613.562,37 adet (56.135,62 lot) SASA payı verilmek suretiyle PDT yatırımcılarına tahsisli olarak ihraç edilecek 38.958.121 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.