Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 4 Ağustos 2022 tarihli bülteninde, 2 halka arz onayı birden duyurdu. Aztek teknoloji ve Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri halka arz edecek.

Aztek Teknoloji Ürünleri, yayınlanan taslak izahname bilgilerine göre oransal dağıtım yöntemiyle 25.000.000 adet payını halka arz edecek.

SPK bülteninde kesinlik kazanan bilgilere göre, Mevcut ortaklardan Hasan Hüseyin ÜTEBAY’a ait 2.500.000 TL ve Mazlum Hüseyin ÜTEBAY’a ait 2.500.000 TL olmak üzere toplam 5.000.000 TL nominal değerli B grubu payların satışı gerçekleştirilecektir.

Fuzul Gayrimenkul Halka Arz Edecek! (Fuzul Gyo) Fuzul Gayrimenkul Halka Arz Edecek! (Fuzul Gyo)

Halka arz fiyatı ise 10,90 TL olarak belirlendi.

spk bülten 4 ağustos

Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi, 12.000.000 payını eşit dağıtım yöntemiyle 11,00 TL sabit fiyatla halka arz edecek.

Mevcut ortaklardan Hasan Hüseyin ÜTEBAY’a ait 2.500.000 TL ve Mazlum Hüseyin ÜTEBAY’a ait 2.500.000 TL olmak üzere toplam 5.000.000 TL nominal değerli B grubu payların satışı gerçekleştirilecektir.