Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 6 Ekim tarihli haftalık bültende, 3 şirketin sermaye artırımına onay verildiği açıklandı.

SPK’nın onayını alan şirketlerden, Creditwest Faktoring A.Ş. iç kaynaklardan %25 bedelsiz, Hektaş Ticaret %150 bedelli ve %44,19 bedelsiz, Formet Metal ve Cam Sanayi ise  tahsisli sermaye artırımına onay aldı.

spk sermaye artırımı tablo

Onay alan sermaye artırımlarına ait detaylar şu şekilde;

Creditwest Faktoring A.Ş (CRDFA)

Mevcut sermayesi 80.000.000 TL’den iç kaynaklardan karşılanmak üzere 20.000.000 TL artırılarak %25 oranında bedelsiz sermaye artırımı ile 100 milyon TL yeni sermayeye ulaşacak.

Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS)

Mevcut sermayesi 860.000.000 liradan, 1.290.000.000 TL bedelli (%150), 380.000.000 TL (%44,19) bedelsiz sermaye artırımı ile, 2.530.000.000 TL yeni sermayeye ulaşacak.

NETAŞ'tan Milyon Dolarlık Anlaşma Duyuruldu NETAŞ'tan Milyon Dolarlık Anlaşma Duyuruldu

Formet Metal ve Cam Sanayi (FORMT)

Formet Metal ve Cam Sanayi A.Ş.’nin (Şirket) 1.200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 246.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, Şirket’ten olan nakit alacağı karşılığında Şirket ortağı Mustafa SEZEN’e tahsis edilmek suretiyle, Borsa İstanbul A.Ş.’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek (baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere) pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle 38.750.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talebinin; sermaye artırımına konu payların nominal tutarının payların satış fiyatının Şirket tarafından Borsa’ya yapılacak başvuru sonrasında belirlenebileceği göz önünde bulundurularak, Şirket tarafından Borsa’ya yapılacak başvuru sonucu, baz fiyat ve nominal değerden aşağı olmamak üzere hesaplanacak pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle, ihraç edilecek payların nominal tutarının tespit edilmesi ve ihraç belgesinin nominal tutar ve fiyat bilgisini içerecek şekilde düzeltilmesi şartıyla olumlu karşılanması kararı verildi.