SPK, dün açıkladığı bülten ile bazı şirketlere idari ve maddi cezalar açıkladı. Maddi olarak ceza açıklayan, SPK İnfo yatırım'a 3,9 milyon liralık ceza kesti.

Yüzde 1150 Bedelsiz Sermaye Artırımı Yapacak Yüzde 1150 Bedelsiz Sermaye Artırımı Yapacak

Verilen idari para cezalarının detayları şu şekilde:

1) Seri: V No: 6 sayılı Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ’in 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince:

* Emir iletiminde müşterilere ilişkin IP (Internet Protokol) numaraları kayıtlarının eksik ve hatalı tutulması cezası : 1.760.907 TL

2) Seri: V, No: 68 sayılı Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in 4 üncü maddesi gereğince:

* İnceleme konusu işlemlerde iç denetim sistemi düzenlemelerine aykırılıklar  cezası :    586.969 TL

3) V-102.1 sayılı Bilgi Suistimali veya Piyasa Dolandırıcılığı Suçları Hakkında Bildirim Yükümlülüğü Tebliği’nin 6/1 maddesi

* Tebliğ’de belirtilen durumlarda Kurulumuza yapılması gereken şüpheli işlem bildirimlerinin yapılmaması cezası  :  586.969 TL

Toplam : 3.934.845 TL

Kesilen bu ceza tutarı, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin 2022/12 Gelir Tablosundaki Net Dönem Karının binde 6’sına tekabül ediyor. Yatırım Şirketinin 2022/12 Net Dönem Karı 472.519.302 tL olarak görülmekte.                                                                             

 spk-dan-ceza

İnfo Yatırım Faaliyeti Nedir ?

1994 yılından bu yana sermaye piyasaları alanında faaliyet gösteren İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tüm yetki belgeleri ile bireysel ve kurumsal yatırımcılara hizmet vermektedir.

İnfo Yatırım bireysel ve kurumsal yatırımcılara, sermaye piyasası araçlarının alım – satım aracılığının yanı sıra, yatırım danışmanlığı, portföy yönetimi ve kurumsal finansman hizmetleri sunmaktadır.

İnfo Yatırım, Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası ve Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri’nde aracılık hizmeti vermekte olup, faaliyet gösterdiği alanlarda etkinliğini giderek artırmaktadır.