Sermaye Piyasası Kurulu, Mondi Tire Kutsan’ın (TIRE) ile Mondi Olmuksan Kağıt (OLMK) birleşme işlemi başvurusunun olumlu karşılandığını duyurdu.

Olumlu karşılanan birleşme işlemine göre, mevcut sermaye, 200 milyon TL’den 349.680.268,66 TL’ye yükselecek.

21 Temmuz tarihli SPK bülteninde konuyla ilgili;

mondi birleşme

1. a) Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. tarafından, Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.’nin 31.12.2021 tarihli finansal tablolar esas alınarak tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde devralınması suretiyle Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. bünyesinde birleşilmesi için hazırlanan duyuru metnine Kurulumuzca onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

SPK, 2 Dev Bankanın Sermaye Artırımını Onayladı SPK, 2 Dev Bankanın Sermaye Artırımını Onayladı

b) Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.’nin ticaret unvanının “Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.” olarak değiştirilmesine ilişkin esas sözleşmesinin “Şirketin Unvanı” başlıklı 2 nci maddesi ile “Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye” başlıklı 6 ncı maddesinde yapılacak değişikliğe ilişkin tadil metnine Kurulumuzca uygun görüş verilmiştir.