SASA Polyester #SASA, tahsisli sermaye artırımı kurul tarafından onaylandı. Şirketin, 2.255.830.245 TL olan çıkarılmış sermayesinin, ihraç etmiş olduğu 200.000.000 Euro nominal değerli paya dönüştürülebilir tahvillerin (PDT) 13.900.000 Euro nominal değerli kısmının paya dönüştürülmek suretiyle itfası kapsamında gerçekleştirilecek şarta bağlı sermaye artırımı çerçevesinde 2.263.633.096 TL’ye artırılacak olması nedeniyle, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak ve PDT ihracı aşamasında belirlenen şartlar çerçevesinde 1 TL nominal değerli 100 adet (1 lot) pay için 1,7814 Euro dönüştürme fiyatı üzerinden olmak üzere 100.000 Euro birim nominal değerli bir adet PDT karşılığında 5.613.562,37 adet (56.135,62 lot) SASA payı verilmek suretiyle PDT yatırımcılarına tahsisli olarak ihraç edilecek 7.802.851 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verildi.

sermaye artırımı onaylanan 3 şirket

Europen Endüstri #EUREN, bedelsiz sermaye artırımı SPK tarafından onaylanarak, mevcut sermayesini 168.780.000 TL’den, iç kaynaklardan karşılanmak üzere %350,29 oranında 591.220.000 TL artırarak, 760.000.000 TL’ye çıkaracak.

BIST100’de Yer Alan Güçlü Al ve Sat Sinyali Veren Hisseler BIST100’de Yer Alan Güçlü Al ve Sat Sinyali Veren Hisseler

Birlik Mensucat #BRMEN, %100 oranında bedelli sermaye artırımı onay aldı. Şirket, 22.313.510,66 TL mevcut sermayesini, 44.627.021,32 TL’ye çıkaracak.