Mazhar Zorlu Holding, bugün (03.08.2022) tarihiyle SPK’ya yüzde 1607 oranında bedelsiz sermaye artırımı başvurusu yaptığını duyurdu.

Şirketin bugün gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu toplantısında, toplam 174.164.000,00 TL' nin mevcut sermayeye ilave edilmesine karar verilirken, şirketin 10.836.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin ise, %1607,27 oranında bedelsiz arttırılmasına karar verildiği açıklandı.

Mazhar Zorlu Holding’in #MZHLD verilen kararla ilgili KAP üzerinden paylaştığı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

mzhld bedelsiz-1

Yönetim Kurulumuzun bugün Şirket merkezinde yapmış olduğu toplantıda; 07.07.2022 tarih 2022/23 sayılı aşağıda yer alan kararının;

" 1) Özel Fonlar hesabında bulunan, iştirak satış kazancı istisnasını oluşturan 78.231.842,02 TL'nin

2) Enflasyon Muhasebesi Sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabındaki 30.778.035,99 TL' nin,

3) Diğer Sermaye Yedekleri hesabında yer alan 1.155.023,02 TL'nin ve

4) Geçmiş yıllar karları hesabında yer alan;

a.) Geçmiş yıllar karlarının 30.492.100,14 TL'lik kısmı,

Dev şirketin Sermaye Artırımına Onay Geldi Dev şirketin Sermaye Artırımına Onay Geldi

b.) Enflasyon Muhasebesi Geçmiş Yıllar Karları düzeltmesi olumlu farkları hesabında bulunan 33.506.998,83 TL

Olmak üzere toplam 174.164.000,00 TL' nin mevcut sermayeye ilave edilmesine,

Buna göre;

a) Şirketimizin 10.836.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin % 1.607,27 oranında bedelsiz arttırılmasına,

b) Artırılan 174.164.000,00 TL'lik payların tamamının C tertibi Borsa'da işlem gören pay olarak ihraç edilmesine,

c) Gerekli iş ve işlemlerin tamamlanması için ilgili Müdürlüklerin yetkilendirilmesine,

d) Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere gerekli mercilere başvurularda bulunulmasına,

e) Ve söz konusu kararların Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmasına

toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir."

Aynı şekilde kabul edilmesine, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.