Mevcut sermayesi 80.000.000 TL olan şirket, %25 bedelsiz sermaye artırımı ile birlikte 100.000.000 TL sermayeye ulaşacak.

Şirket, 24 Haziran tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 500.000.000-TL lik kayıtlı sermaye tavanı içinde olmak üzere; şirketimizin ödenmiş sermayesinin 80.000.000-TL'den 100.000.000-TL'ye %25 oranında artırılmasına karar verildiğine ve SPK’ya başvuruda bulunulacağına dair açıklama yapmasının ardından, bugün 29 Haziran tarihi ile başvurunun gerçekleştirildiğini duyurdu.

crdfa bedelsiz

KAP üzerinden yapılan açıklamada yer alan açıklama şöyle;

1. 500.000.000-TL lik kayıtlı sermaye tavanı içinde olmak üzere; şirketimizin ödenmiş sermayesinin 80.000.000-TL'den 100.000.000-TL'ye %25 oranında artırılmasına,

Haftanın Son İşlem Gününde 4 Hisse Senedine Kısıtlama Haftanın Son İşlem Gününde 4 Hisse Senedine Kısıtlama

2. Artırılmasına karar verilen 20.000.000-TL nin; 20.000.000-TL sinin de Olağanüstü Yedekler Hesabından karşılanmasına,

3. Artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilecek 20.000.000-TL nominal değerdeki paylardan 5.000.000-TL nominal değerdeki payın (A) Grubu, İmtiyazlı, Nama Yazılı; 15.000.000-TL nominal değerdeki payın (B) Grubu, İmtiyazsız, Nama Yazılı olmasına ve (A) Grubu payların mevcut (A) Grubu, (B) Grubu payların mevcut (B) Grubu pay sahiplerine payları oranında bedelsiz olarak dağıtılmasına,

4. Gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu' na başvurulmasına, oybirliği ile karar vermiştir.