Geçtiğimiz Ağustos ayında halka arz eden Barem Ambalaj, iç kaynaklardan karşılanmak üzere yüzde 400 oranında 210.000.000 TL sermaye artırımı başvurusunu gerçekleştirerek, SPK’nın bu başvuruya onay vermesi halinde, sermayesi 262.500.000 TL’ye ulaşacak.

SPK Onayladı, Sermayesini Arttıracak SPK Onayladı, Sermayesini Arttıracak

barma bedelsiz tablosu

Barem Ambalaj’ın #BARMA SPK’ya yaptığı bedelsiz sermaye artırımı başvurusuna ait KAP açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

Şirketimizin 200.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, 52.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 17.446.918 TL'si Emisyon Primi hesabından, 192.553.082TL'si Geçmiş Yıl Karları hesabından karşılanmak suretiyle, 262.500.000 TL'ye arttırılması nedeniyle ihraç edilen 210.000.000 TL itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla 23.12.2022 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.