Şirket Yönetim Kurulu’nun geçtiğimiz hafta bedelli sermaye artırımına ilişkin aldığı karar doğrultusunda, SPK başvurusunun bugün gerçekleştirildiği KAP üzerinden yatırımcılara duyuruldu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yapılan açıklamada;

katmr bedelli tablo

“Şirketimiz Yönetim Kurulu 06.01.2023 tarihinde saat 17.00'de şirket merkezinde toplanarak alınan karar çerçevesinde Şirketimizin özkaynak yapısının güçlendirilmesi, savunma sanayii alanındaki projelerin finansmanı, finansal borç ödemeleri, işletme sermayesi ihtiyacının fonlanması amacıyla 1.087.500.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 652.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %65 oranında bedelli olarak 424.125.000 TL tutarında nakden artışla 1.076.625.000 TL'ye çıkarılması kapsamında payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla bugün (11.01.2023) tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.” İfadelerine yer verildi.

Lotlarınız 4'e Katlanacak! Gayrimenkul Şirketi Bedelsiz Kararını Açıkladı Lotlarınız 4'e Katlanacak! Gayrimenkul Şirketi Bedelsiz Kararını Açıkladı

Satılamayan payların taahhüdü ile ilgili olarak; “Satılamayan paylar olması halinde söz konusu paylar İsmail Katmerci tarafından satın alınacaktır.” Açıklaması yer aldı.