Sermaye Piyasası Kurulu’nun, geçtiğimiz hafta sermaye artırımı başvurusuna onay verdiğini duyurduğu Hektaş Ticaret T.A.Ş., bugün (10.10.2022) KAP üzerinden yatırımcılarına ilgili açıklamayı şöyle duyurdu;

Şirketimizin 3.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 860.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 1.290.000.000 TL nakit karşılığı, 380.000.000 TL iç kaynaklardan olmak üzere 860.000.000 TL'den 2.530.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 1.670.000.000 TL nominal değerli paylarının ihraç ve halka arzına ilişkin yapmış olduğumuz sermaye artırımı başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan 06.10.2022 tarihli toplantısında onaylanmış olup, 06.10.2022 tarih ve 2022/54 sayılı SPK Bülteninde yayımlanmıştır.

hekts sermaye artırımı

Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 23 Temmuz 2024 Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 23 Temmuz 2024

SPK tarafından onaylı İzahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır.

- Pay sahiplerimize yeni pay alma hakları kullandırılacak olup, ellerindeki payların %150'si oranında bedelli ve %44,18604 oranında bedelsiz yeni pay alma hakları bulunmaktadır.

- Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 12.10.2022 ile 26.10.2022 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.

- Yeni pay alma haklarının kullanımında, 1,00 TL nominal değerli pay 1,00 TL'den satışa arz edilecektir.

- Sermaye artırımına ilişkin İzahnameye ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)' ın www.kap.org.tr, Hektaş Ticaret T.A.Ş.' nin www.hektas.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.' nin www.oyakyatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.

-Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullanılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süresince nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa Birincil Piyasa' da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.

- Satılamayan payların satın alınmasına ilişkin bir taahhüt bulunmamaktadır.