Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF) bugün itibariyle Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı bildiride temettü ödemesi kararını açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıkalamyla birlikte şirketin bu dönem için temettü ödemesi yapıp yaomayacağı belli olmuş durumda. 

TEMETTÜ KARARI AÇIKLANDI

Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF) 3 Mayıs tarihinde yaptığı KAP bildirisinde temettü ödemesine ilişkin genel kurul kararı açıklandı. Genel kurulda alınan karara göre yatırımlar sebebiyle artan likitide ihtiyacı ve şirketin finansal yapısının korunması gereklilikleri nedeniyle temettü ödemesinin yapılmayacağı açıklandı. Şirket tarafından elde edilen net dönem kârının tamamının olağanüstü yedeklere aktarılmasına karar verildiği de ayrıca duyuruldu,

Şirket tarafından Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan bildiride şu ifadelere yer verildi;

"Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile esas sözleşmemizin kâr dağıtım ile ilgili maddeleri kapsamında hazırlanan kâr dağıtım politikası çerçevesinde hissedarlarına kâr payı dağıtımı yapmaktadır.

2024 Yılında Yatırımcısını Zengin Eden Borsa Hisseleri 2024 Yılında Yatırımcısını Zengin Eden Borsa Hisseleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolara göre ana ortaklığa isabet eden konsolide net zarar 417.275.408 TL olarak gerçekleşmiştir. Mevcut durumda yasal kayıtlara göre net dönem kârı ise 913.184.616,31 TL'dir.

Yatırımlar sebebiyle artan likitide ihtiyacı ve şirketin finansal yapısının korunması gereklilikleri nedeniyle;

- Kâr dağıtımı yapılmaması,

- Yasal kayıtlara göre elde edilecek net dönem kârının tamamının olağanüstü yedeklere aktarılması,

hususları genel kurulun onayına sunulmuş ve oy çokluğuyla onaylanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

GUBRF HİSSELERİNDE SON DURUM

Borsa İstanbul'da GUBRF koduyla işlem gören şirket 3 Mayıs tarihinde yüzde 4,17 yükselişle 165,00 TL seviyesinde. GUBRF hisseleri haftalık bazda yüzde 4,23 yükseliş yaşarken aylık bazda ise yüzde 12,09 değer artışı yaşadı. Şirket hisseleri son bir yılda yüzde 21,13 değer kaybı yaşarken uzun vadeli yatırımcısını mutlu etmedi.

Editör: Umut Köse