Gıpta Ofis Kırtasiye Halka Arz Olacak Gıpta Ofis Kırtasiye Halka Arz Olacak

Tarkim Bitki Koruma San. ve Tic. A.Ş. halka arz edeceğini duyurdu. Toplamda 5,000,000 pay halka arz edilecek. Dağıtılacak payların yüzde 23,81'i halka açık olacak.  Tarkim Halka arzı ''Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.' ' ortaklığında gerçekleşecek.

TARKİM Halka Arz Detayları

TARKİM Bitki Koruma  halka arz edeceğini duyurduktan sonra yatırımcılar halka arz ile ilgili detayları merak ediyor. İşte Tarkim Halka arz detayları...

Halka Arz Şekli

- Sermaye Artırımı : 5.000.000 Lot

  • TARKİM halka arzı '''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
  • TARKİM halka arzına katılacak olan yatırımcılar T1-T2 bakiye kullanılabilir.
  • TARKİM Halka arzında payların yüzde 23.81 halka açık olacaktır.

Satmama Taahhüdü

- 1 Yıl, İhraççı.
- 1 Yıl, Ortaklar.

Fiyat İstikrarı

- Planlanmamaktadır.

Halka Arzdan Elde Edilen Fon Nerede Kullanılacak?

Halka arzdan elde edilecek net gelirin %50 sinin (+/- %10) Turgutlu OSB de fabrika yatırımında; kalan tutarın yarısının %25 (+/-%10) KV borçların ödenmesinde; diğer yarısının %25 (+/-%10) ise işletme sermayesi olarak kullanılmasışeklinde yönetim kurulu kararı aldığını beyan etmektedir.

Aracı Kurumlar olarak Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile anlaşmaya varıldığını; 

Sermaye Artırımı ile 5 milyon TL Nominal Değer/Adet Payın Halka Arzı

  • 16 milyon TL sermayesinin tamamını nakden artırarak 21 milyon TL’ye çıkarılması;
  • artırılan 5 milyon TL nominal değerli sermayenin 1 TL nominal değer ile 5 milyon adet paya bölünerek, (mevcut ortakların pay alma hakkı kısıtlanarak) yatırımcılar lehine nama yazılı olarak ihraç edilmesi;

Ortaklık Yapısı

Tarkim Bitki Koruma firması, bir Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri İştirak şirketidir. 

Firmanın %60 hissesi Tarım Kredi Koop. Merkez Birliği’ne, %40 hissesi ise Gübretaş’a aittir.

  • Gübretaş’ın %75,95 hissesi Merkez Birliğine ait olduğundan, Merkez Birliği’nin Tarkim’deki doğrudan/dolayı payı %90,38’dir.
  • Merkez Birliği’ne bağlı 19 şirketten 13 ü SPK’ya tabi olup, Gübretaş BİST’te Yıldız Pazarda işlem görmektedir.

TARKİM Faaliyeti Nedir ?

Bitki koruma ürünleri imalatı, satışı ve pazarlaması konusunda faaliyet gösteren bir firmadır. Tesisi 20.020 m2 üzerine kurulu olup, 7800m2 kapalı alandan oluşmaktadır. Üretim tesisi, herbisit, insektisit, fungisit, bitki gelişim düzenleyicisi ve sıvı ilaçlar ünitesi ve toz ilaçlar ünitesi, depolar, kalite ve arge labratuvarı ile diğer idari sosyal yapılar bulunmaktadır. Üretim kapasitesi 20.080 ton/yıldır.157 adet zirai ilaç ruhsatı bulunmaktadır. Üretim markasının adı EFDAL’dir.

Şirket faaliyet amacını, Türk Çiftçisine kaliteli, güvenilir ve ekonomik ürünler sunmak, gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak amacı ile kaynakların daha verimli kullanılmasını, atıkların yerinde azaltılmasını ve tüm faaliyetlerinde insan sağlığı ve çevrenin korunmasını sağlamak üzere, üretim ve pazarlama faaliyetinde bulunmak olarak ifade etmektedir. 7 bölgede,1615 Tarım Kredi Kooperatifi olmak üzere diğer tarımsal birliklere ve zirai ilaç bayilerine hizmet vermektedir.

TARKİM-1

TARKİM Yurtdışı Pazarı ve İhracatları

Türkiye pazarı yanında Mısır, Kıbrıs, BAE, Suriye, Katar, Azerbaycan, Gürcistan’a ihracat yapmakta olup,  birçok ülkede ruhsatlama çalışmalarına devam etmektedir.

2022 yılsonu itibariyle 43 milyon TL tutarındaki ihracat ilişkisinde ağırlığın ilk sırada Mısır (%61) ikinci sırada ise Gürcistan (%20)’da olduğu görülmektedir.

TARKİM-2