8 Haziran 2021 tarihinde SPK’dan (Sermaye Piyasası Kurumu) kuruluş izni almış ve 2 Temmuz 2021 tarihinde 50 milyon TL sermaye ile kurulan Techmine GSYO, halka arz kararı aldı.

Şirketin yatırımları arasında, Techsing, Archmir, Eyecheckup, Wamo, Artlabs, Fuudy, KuvartisMED ve Spaceport gibi şirketler bulunuyor.

Türkiye'nin Köklü Gıda Firmasından Halka Arz Başvurusu! Türkiye'nin Köklü Gıda Firmasından Halka Arz Başvurusu!

Şirketin Finansal Durumu

Techmine GSYO’nun özel bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2021 ve 31.12.2022 tarihlerinde sona eren yıllık hesap dönemlerine ilişkin seçilmiş finansal bilgileri şöyle;

finansal1

finansal 2

Faaliyet Sonuçları

Şirketin izahnamede yer alan finansal tablo dönemleri itibarıyla gelir tablosuna ilişkin kalemler şöyle belirtildi;

faaliyet sonuçları

Techmine Halka Arz Detayları

Satışa Sunulacak Lot Miktarı; 36.000.000

Halka Arz Yöntemi; Eşit dağıtım

Tahsisat Oranları; Taslak izahnamede yer alan bilgilere göre tahsisat oranları şöyle belirlendi,

14.400.000 TL nominal değerdeki %40 oranındaki kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara,

14.400.000 TL nominal değerdeki %40 oranındaki kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara,

7.200.000 TL nominal değerdeki %20 oranındaki kısmı ise Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilecek.

Şirket ve Ortaklar Tarafından Verilen Taahhütler

Şirket, 10.03.2023 tarihli ve 2023/9 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile, Şirket paylarının Borsa'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca herhangi bir bedelli sermaye artırımı yapmayacağını halka arz edilen paylar dışında kalan Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğine ve bu süre boyunca Şirket tarafından yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik karar almayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

Ortaklar Tarafından Verilen Taahhütler

Şirketin mevcut pay sahibi Berrin Önder, 17.01.2023 tarihli taahhütnamesi ile, Şirket paylarının Borsa'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca, halka arz edilen paylar dışında kalan Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğini, bu doğrultuda bir karar alınmayacağını ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılmasına dair bir karar alınmayacağını taahhüt etmiştir. Şirketin mevcut pay sahibi Kamer Dikran Alyanakyan, 17.01.2023 tarihli taahhütnamesi ile, Şirket paylarının Borsa'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca, halka arz edilen paylar dışında kalan Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğini, bu doğrultuda bir karar alınmayacağını ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılmasına dair bir karar alınmayacağını taahhüt etmiştir.

c) Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında verilen taahhütler:

Şirketin mevcut pay sahibi Berrin Önder, 17.01.2023 tarihli taahhütnamesi ile SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 8. maddesi çerçevesinde, Şirket paylarının birincil halka arzını takiben, payların Borsa İstanbul A.Ş.'de ("Borsa") işlem görmeye başladığı tarihten itibaren; 1 (bir) yıl süreyle, Şirket nezdinde bulunduracağı payları halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa'da satmayacağı ve bu payların halka arz fiyatının altında Borsa'da satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacağı, söz konusu payların kısmen veya tamamen bu kısıtlamaya uygun olarak satılması veya devredilmesi durumunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde özel durum açıklaması yapılacağı ve Borsa dışında satılan payları alanların da bu sınırlamaya tabi olacağı hususlarını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

Şirketin mevcut pay sahibi Kamer Dikran Alyanakyan, 17.01.2023 tarihli taahhütnamesi ile SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 8. maddesi çerçevesinde, Şirket paylarının birincil halka arzını takiben, payların Borsa İstanbul A.Ş.'de ("Borsa") işlem görmeye başladığı tarihten itibaren; 1 (bir) yıl süreyle, Şirket nezdinde bulunduracağı payları halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa'da satmayacağı ve bu payların halka arz fiyatının altında Borsa'da satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacağı, söz konusu payların kısmen veya tamamen bu kısıtlamaya uygun olarak satılması veya devredilmesi durumunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde özel durum açıklaması yapılacağı ve Borsa dışında satılan payları alanların da bu sınırlamaya tabi olacağı hususlarını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.