Jantsa Jant Sanayi’nin bugün KAP üzerinden yaptığı 2022 yılına ait kar payı dağıtımı açıklamasında, nakit temettü tutarı paylaşıldı.

Şirketin yaptığı açıklama ve temettü tablosu şöyle oldu;

jants temettü

Şirketimizin 01.01.2022- 31.12.2022 hesap dönemine ait açıklanan finansal tablolara göre 781.261.847 TL net dönem karı elde edilmiştir. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr dağıtım önerisi aşağıdaki gibidir.

28 Mayıs Salı Günü Öne Çıkan Borsa ve Şirket Haberleri 28 Mayıs Salı Günü Öne Çıkan Borsa ve Şirket Haberleri

Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi çerçevesinde, mevcut birinci tertip yasal yedek akçe sermayenin %20'sine tekabül ettiğinden, birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmamasına,
a. 4.412.250 TL cari yıl karından ortaklara I. temettü,
b. 172.077.750 TL cari yıl karından ortaklara II. temettü,
c. 17.207.775 TL cari yıl karından II. Tertip Yasal Yedek Akçe,
d. 587.564.072 TL cari yıl karından olağanüstü yedek ayrılması,
e. Ortaklara ödenmesi önerilen temettünün nakden ve 03.05.2023 tarihinde dağıtılmasına başlanması,
f. Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza 1,00 TL nominal değerde bir adet pay senedine 2,00 TL brüt=net nakit temettü ödenmesi, diğer pay sahiplerimize 1,00 TL nominal değerde bir adet pay senedine 1,8000 TL net nakit temettü ödenmesi.