Borsa İstanbul’da aracı kurum faaliyet gösteren ve eski ismi Stok Menkul Değerler A.Ş. olan, 2005 yılında ortaklık yapısı değişerek  yoluna Tera Yatırım olarak devam ederken, asıl amacı müşteri odaklı bir kurum kültürüyle Türkiye'de aracı kurumlar arasında öne çıkmak ve kaliteli hizmet sağlamak olduğu biliniyor.

Toplanacak kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde, 1.500.000 TL nominal değerli ek satış ile birlikte, toplamda 16.500.000 TL payın halka arzı gerçekleşecek.

tera

Tera Yatırım’ın bugün (9 Haziran) resmi web sitesinde yayınladığı, SPK’ya sunulan taslak izahnameye göre, yurt içi bireysel yatırımcıların halka arza katılabilmesi için, Tera Yatırım’da hesabı olması gerektiği yer aldı.

Aynı zamanda gerçekleşmesi planlanan halka arzda, Yurt İçi Bireysel yatırımcılara dağıtım, oransal dağıtım yöntemine göre yapılacak.

Tera Yatırım Halka Arz Detayları

Halka arz kodu; TRMNK

Halka arz tarihi; Açıklanmadı

Halka arz fiyatı; Açıklanmadı                                               

Dağıtım yöntemi; Oransal dağıtım

49 Yıllık Cam İşleme Fabrikası Halka Arz Oluyor! 49 Yıllık Cam İşleme Fabrikası Halka Arz Oluyor!

Satışa sunulacak pay miktarı; 15.000.000 Ek satışlar (1.500.000) ile birlikte 15.500.000

Tahsisat Oranları; Haşla arz edilecek toplam 15.000.000 TL nominal değerli payların;

3.750.000 TL nominal değerdeki (%25) kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara,

8.250.000 TL nominal değerdeki (%55) kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara,

3.000.000 TL nominal değerdeki (%20) kısmı ise Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmesi planlanıyor.

Halka Arz Gerekçesi

-          Şirketin özkaynak yapısının daha da güçlendirilmesi ve büyümesine ivme kazandırılması,

-          İşlem hacimlerinin artırılarak Pazar payının yükseltilmesi,

-          Şirketin kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi,

-          Rekabet gücünün artırılması,

-          Payların likidite imkanına kavuşması

Halka Arz Gelirlerinin Kullanım Yeri

Halka arza konu 15.000.000 TL nominal değerli payların satışından sağlanacak fonun tamamının işletme sermayesi ihtiyacı için kullanılacak olması ile şirket, faaliyet alanlarında büyümeye ve işlem hacmini artırmaya yoğunlaşacak.