2 iş günü talep toplayarak 28 milyon payın tamamı satılarak 285.880.000 TL halka arz büyüklüğüne ulaşan Tapdi Oksijen (TNZTP) bugün Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmeye başladı.

tapdi oksijen borsada işlem gördü

Herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmayan halka arzda, filtre edilmemiş veriler baz alındığında, 756.746 adet emir ile satışa sunulan adedin 2,21 katına denk gelen 62.059.039 pay karşılığı toplam 633.622.788,19 TL tutarlı talep toplanmıştı.

Fiyat İstikrarı İşlemler Uygulanacak

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından Fiyat İstikrarı İşlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemlerde Şirket'in halka arzdan elde elde edeceği brüt fon tutarının %20'si olan 57,2 milyon TL tutarında kaynak kullanılacak.

Gelirlerin Kullanım Yerleri Açıklandı

Tapdi Oksijen, halka arz gelirlerinin kullanım alanlarını şöyle açıkladı;

Gıpta Ofis Kırtasiye Halka Arz Olacak Gıpta Ofis Kırtasiye Halka Arz Olacak

Gelirin %40’ı ile hastane ruhsatı satın alımı,

Gelirin %20’si ile GES yatırımı,

Gelirin %20’si ile tesis kurulumu,

Gelirin kalan kısmı ile işletme sermayesinde değerlendirileceği fon kullanım raporunda yer aldı.