Halka arzı 5-6 Ocak tarihlerinde gerçekleşen Tapdi Oksijen #TNZTP, sabit fiyatla talep toplama ve satış yöntemi ile, 28 milyon payını halka açtı. 10,21 TL’den tamamlanan halka arzın büyüklüğü, 285.880.000 TL olarak gerçekleşti.

tnztp sonuçlar

Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş. Halka Arz Edecek Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş. Halka Arz Edecek

Piramit Menkul Kıymetler’in yayınladığı halka arz sonuçlarına ilişkin detaylar, KAP üzerinden hissedarlara şöyle duyuruldu;

Tapdi Oksijen A.Ş. ("Tapdi/Şirket") paylarının halka arzı 05-06 Ocak 2023 tarihlerinde "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da gerçekleşmiştir. 

Şirket'in çıkarılmış sermayesinin 100.000.000 TL'den 128.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 28.000.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilmiştir.

Halka arz, Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da "Borsa'da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemi ile yapıldığından, herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmamıştır.

Tapdi Oksijen paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 10,21 TL olarak tespit edilmiş olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 285.880.000 TL olarak gerçekleşmiştir. 

Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre; halka arzda toplam filtre edilmemiş veriler baz alındığında, 756.746 adet emir ile satışa sunulan adedin 2,21 katına denk gelen 62.059.039 pay karşılığı toplam 633.622.788,19 TL tutarlı talep gelmiştir. Mükerrer tarama yapıldıktan sonra, 743.501 adet yatırımcıdan gelen 60.889.638 TL nominal değerli talep miktarı dağıtıma konu edilmiş ve bu yatırımcılara 20.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleşmiştir. 

Bu kapsamda, Tapdi halka arzı 743.501 yatırımcı ile 2023 yılının geniş yatırımcı kitlesine ulaşılan halka arz olmuştur.