Alınan kararla, bedelsiz sermaye artışına ilişkin ilgili kurumlar nezdinde başvuru yapılacağı açıklandı. SPK’ya yapılacak başvurunun ardından, onay alması halinde Trend GYO #TDGYO, mevcut sermayesini 30 milyon Türk Lirası’ndan, 70.500.000 TL’ye çıkaracak.

tdgyo bedelsiz tablo

Şirketin bugün gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu kararları, KAP üzerinden yatırımcılara şöyle açıklandı;

1. Şirketimizin 30.000.000.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 150.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak suretiyle %135 oranında iç kaynaklardan bedelsiz olarak 70.500.000 TL'ye çıkarılmasına ve 40.500.000 TL artırılan sermayenin tamamının ‘Geçmiş Yıl Karları' ndan ve aşağıda belirtilen yıllar ve tutarlarda karşılanmasına,

-2015 Yılı Dağıtılabilir Karın Tamamı: 325.242,13 TL

-2016 Yılı Dağıtılabilir Karın Tamamı: 308.567,29 TL

-2018 Yılı Dağıtılabilir Karın Tamamı: 11.651.080,76 TL

-2019 Yılı Dağıtılabilir Karın Tamamı: 9.263.859,39 TL

Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 10 Haziran 2024 Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 10 Haziran 2024

-2020 Yılı Dağıtılabilir Karın : 18.951.250,43TL'lık kısmı

2. Bedelsiz olarak artırılan 40.500.000.-TL sermayenin tamamının yasal defter ve kayıtlarda bulunan ‘Geçmiş Yıl Karları' ndan karşılanmasına,

3. Artırılan 40.500.000-TL'lik sermayeyi temsil edecek payların; tüm pay sahiplerine Şirketimiz sermayesindeki payları oranında dağıtılmasına, her biri 1 TL itibari değerde B grubu hamiline yazılı kaydi pay olarak çıkarılmasına ve pay sahiplerine usulüne (Kaydi Sistem Esaslarına, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemelerine) uygun şekilde dağıtılmasına,

4. Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanının 2022-2026 (5 yıl) yılları için 150.000.000 TL'den 300.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli iznin alınmasına,

5. Ek'te yer alan Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye ve Paylar başlıklı 8'inci maddesinin tadil tasarısının kabulüne ve gerekli uygun görüşün alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,

6. Kayıtlı Sermaye Tavanının yükseltilmesi ve bedelsiz sermaye artışına ilişkin ilgili kurumlar nezdinde başvuru, tescil ve gerekli tüm işlerin Şirket Yetkililerince yürütülmesine ve bu konularda yetkilendirilmelerine mevcutların oybirliği ile karar verilmiştir.