Türk Traktör TTRAK KAP'a yaptığı açıklamaya göre, yatırımcılarına hisse başına 20 TL temettü ödeyecek.

Türk Traktör #TTRAK Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre hisse başına 20 TL nakit temettü ödeyecek.

2021 yılı kar dağıtımının 28 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilmesi için, Mart ayı içerisinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verildi.

Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih 28.03.2022 olarak teklif edilirken, borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih ise 29 Mart 2022 olacak.

Payları Borsa’da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih ise 30 Mart 2022 olarak açıklandı.

Türk Traktör’ün KAP üzerinden kar payı dağıtım işlemlerine ilişkin yayınladığı bildirimde şu ifadeler yer aldı;

Yönetim Kurulumuzun 14 Şubat 2022 tarihli toplantısında, 2021 yılı karının Şirket Esas Sözleşmesinin 19'uncu maddesine ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak ekteki kar dağıtım tablosunda yer alan şekilde dağıtılması ve kar dağıtımının 28 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilmesi hususlarının Mart ayı içerisinde yapılması öngörülen Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

ttrak kar payı dağıtım tablosu

Paylaşılan tablonun açıklamaları;

 Karda imtiyazlı pay grubu yoktur.

A Grubu hisseler tam mükellef tüzel kişilere ait olduğundan, bu grup için net temettü hesaplanırken %0 stopaj oranı kullanılmıştır.

3 Hissenin Tedbir Kısıtlamaları Yarın Son Bulacak 3 Hissenin Tedbir Kısıtlamaları Yarın Son Bulacak

Genel oranın dışında temettü stopajına tabi dar mükellef kurum ortağımız Şirketimizin Avusturya merkezli yabancı ortağı B Grubu hisse sahibi CNHI Österreich firmasıdır. Avusturya ile yapılmış bulunan Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının 10. maddesi ile Protokol'ün IX. maddesi gereği Türkiye'de mukim bir şirketin ödediği temettüler yönünden tevkifat oranının %5 olacağı belirlenmiştir. B Grubu hisseler için net temettü bu oran dikkate alınarak hesaplanmıştır.

C grubu hisseler için net temettü tutarı, tamamının gerçek kişilerde olduğu varsayılarak %10 stopaj oranı kullanılarak hesaplanmıştır.