Teknoloji Şirketine Çinli Yatırımcı Teknoloji Şirketine Çinli Yatırımcı

Şirkete ait 95.600 ABD Doları Eurobond'un Alımı Gerçekleşti

TURKCELL İletişim Hizmetleri A.Ş. hisseleri, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da #TCELL koduyla işlem görmektedir. Şirkete ait 95.600 AD Doları Eurobond'un alımı 12 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşti.

Şirketin 2 milyon ABD Dolar nominal değerde XS1298711729 ISIN kodlu Eurobond'un alımı 95.600 ABD Dolar'ından 12 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşti. Eurobond alım işleminin toplam tutarı 1 milyon 969 bin 181 ABD Dolardır.

Şirket Sermayesi ve Pay Durumu

TURKCELL kayıtlı sermaye tavanı 2 milyar 200 milyon TL'dir. TCELL kayıtlı sermayesi 2 milyar 200 milyon TL olup, her biri 1 TL nominal değerde 2 milyar 200 milyon adet nama yazılı paya ayrılmıştır. Konusu edilen çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Kayıtlı sermaye tavanı izni Sermaye Piyasası Kurulu’nca vermiş olup 2020 ile 2024 yılları arasında geçerlidir.

Şirket’e ait çıkarılmış sermayesini temsilen toplam 2 milyar 200 adet pay, A Grubu paylar ve B Grubu paylar olarak iki gruba ayrılmıştır.

A grubu paylar, 330 milyon TL toplam nominal değerli ve 330 milyon  adettir. Bu miktar Şirket çıkarılmış sermayenin yüzde 15'ine denk gelir.

B grubu paylar ise geriye kalan 1 milyar 870 milyon TL toplam nominal değerli ve 1 milyar 870 milyon adet paylardır. B grubu paylar ise Şirket'in çıkarılmış sermayesinin yüzde 85'ine denk gelir.