Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 'den iki açıklama geldi

  • Fitch tarafından bankanın Uzun Vadeli Yabancı Para ve Türk Lirası derecelendirme notlarının teyit edildiği açıklandı.

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Banka’nın 31.03.2022 tarihinde Uzun Vadeli Yabancı Para ve Türk Lirasi derecelendirme notlarını sırasıyla “B” ve “B+” olarak teyit etmiştir. Görünümler ise ülke görünümü sebebi ile Negatif olarak kalmaya devam etmiştir. Fitch Ratings aynı zamanda Banka’nın Finansal Kapasite Notu’nu b+ olarak teyit edip,  Negatif Not Derecelendirme Riski ibaresini kaldırmıştır.

  • BBVA’nın 12,20 TL fiyattan Gönüllü Pay Alım Teklifi kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından olumlu karşılanması sonrası gönüllü pay alım süreci bugün başlayacak olup 29 Nisan’a kadar sürecek.

BBVA gönüllü pay alım teklifine ilişkin detaylar

31 Mart 2022 tarihinde Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ("Garanti BBVA") tarafından yapılan açıklamada belirtildiği üzere Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.'nın ("BBVA"), hâlihazırda sahip olmadığı Garanti BBVA payları için gerçekleştireceği gönüllü pay alım teklifi ("Gönüllü Pay Alım Teklifi") süreci 4 Nisan 2022'de başlayıp 29 Nisan 2022 tarihinde sona erecek olup, 20 iş günü boyunca devam edecektir.

Enerji Şirketi 159.9 Milyon TL Bedelli Dev Sözleşmeleri Duyurdu Enerji Şirketi 159.9 Milyon TL Bedelli Dev Sözleşmeleri Duyurdu

Bu çerçevede, BBVA tarafından Garanti BBVA hisseleri için Gönüllü Pay Alım Teklifi yapılmasına ilişkin onaylı Bilgi Formu ve Talep Formu garantibbvayatirim.com.tr adresinde yayımlanmaktadır.

Gönüllü pay alım teklifine ilişkin gerekli onayların alınması ve gönüllü pay alım teklifi bilgi formuna ilişkin SPK onayı

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (“BBVA”), Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’yi (“Garanti BBVA”) aşağıdaki konularda bilgilendirmiştir:

BBVA’nın hâlihazırda sahip olmadığı Garanti BBVA payları için BBVA tarafından gerçekleştirilecek gönüllü pay alım teklifine (“Gönüllü Pay Alım Teklifi”) ilişkin olarak, BBVA, Garanti BBVA paylarının %50’sinden fazlasını iktisap etmek için hem Türkiye’de hem de diğer ülkelerde alınması gereken tüm izinleri almıştır. Bu doğrultuda, BBVA II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği’nin (“Tebliğ”) Dördüncü Bölümü uyarınca hazırlanan Gönüllü Pay Alım Teklifi bilgi formuna ilişkin onay için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunmuştur. Bugün, Sermaye Piyasası Kurulu, Tebliğ’in Dördüncü Bölümü uyarınca hazırlanan bilgi formunu E-29833736-110.05.05-19391 sayılı ve 31 Mart 2022 tarihli yazısıyla onaylamıştır.