Sermaye Piyasası Kurulu’nun 14 Nisan 2022 tarihli bültenine göre üç şirket halka arz oluyor, şirketlerden ikisi eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edecek.

Halka arzı onaylanan şirketler;

Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş

BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş

İmaş Makine Sanayi A.Ş

Kimteks Poliüretan halka arzı, geçtiğimiz yılın son halka arzı olarak gerçekleşecekken,  talep toplama süresinin başlangıcından önce oluşan piyasa koşulları çerçevesinde halka arzdan beklenen faydanın elde edilemeyeceğinin öngörülmesi sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun bülteninde yer alan bilgilere göre;

2022-04-14-20-48-spk.gov.tr

Kimteks Poliüretan, mevcut sermayesini 110.000.000 TL’den 11.550.000 bedelli  sermaye artırımı ile birlikte 121.550.000 TL’ye çıkaracak.

Mevcut ortaklardan Yuda Leon Mizrahi’ye ait 9.835.410 TL, Etel Sason’a ait 2.993.055 TL, Salvo Özsarfati’ye ait 2.145.000 TL, İsak İzi Mizrahi’ye ait 2.312.310 TL, Beti Mizrahi’ye ait 2.312.310 TL, İnnovis Ticaret ve Danışmanlık A.Ş.’ye ait 1.608.750 TL, Yener Rakıcıoğlu’na ait 214.500 TL ve Murat Kuzkan’a ait 28.665 TL nominal değerli B grubu paylar da halka arza konu edilecektir.

Fazla talep gelmesi halinde Yuda Leon Mizrahi’nin sahip olduğu 2.269.710 TL, Etel Sason’un sahip olduğu 690.705 TL, Salvo Özsarfati’nin sahip olduğu 495.000 TL, İsak İzi Mizrahi’nin sahip olduğu 533.610 TL, Beti Mizrahi’nin sahip olduğu 533.610 TL, İnnovis Ticaret ve Danışmanlık A.Ş.’nin sahip olduğu 371.250 TL, Yener Rakıcıoğlu’nun sahip olduğu 49.500 TL ve Murat Kuzkan’ın sahip olduğu 6.615 TL nominal değerli B grubu payların ek satışı gerçekleştirilebilecektir.

A1 Capital Halka Arz Edecek A1 Capital Halka Arz Edecek

Halka arz fiyatı ise 29,00 TL olarak açıklandı.

BMS Birleşik Metal Sanayi, 30.000.000 TL mevcut sermayesini, 6.525.000 TL bedelli sermaye artırımı ile 36.525.000 TL’ye çıkaracak. Halka arz, taslak izahnamedeki bilgilere göre, eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek.

Mevcut ortaklardan Ahmet Rauf MOLLAOĞLU’na ait 1.450.000 TL, Ali ZONTUR’a ait 1.450.000 TL ve Mustafa ZONTUR’a ait 1.450.000 TL nominal değerli B grubu paylar halka arza konu edilecektir.

Şirketin halka arz fiyatı 17,50 TL olarak belirlendi.

İmaş Makine, 30.000.000 TL olan mevcut sermayesini, 7.000.000 TL bedelli sermaye artırımı ile 37.000.000 TL’ye çıkarmış olacak. Halka arz, taslak izahnamedeki bilgilere göre, eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek.

Mevcut ortaklardan İttifak Holding A.Ş.’ye ait 7.000.000 TL nominal değerli paylar halka arza konu edilecektir.

Halka arz fiyatı 15,00 TL olarak açıklandı.