Açıklama yapan şirketler, Matriks Bilgi Dağıtım (MTRKS), Ege Gübre (EGGUB) ve DYO Boya Fabrikaları (DYOBY) oldu.

Haftanın son işlem günü 2 Eylül’de yapılan açıklamalar şöyle duyuruldu;

üç şirket olağan dışı fiyat

Matriks Bilgi Dağıtım (MTRKS)

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 02.09.2022 tarih ve E-18454353-100.06-11021 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.   

Bayram Öncesinde 7 Şirket Bedelsiz Sermaye Artırımına Gidiyor! Bayram Öncesinde 7 Şirket Bedelsiz Sermaye Artırımına Gidiyor!

Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır. Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.

Ege Gübre (EGGUB)

Borsa İstanbul A.Ş'nin 02.09.2022 tarih ve E-18454353-100.6-11019 sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı konusunda açıklama talep edilmiştir.

Şirketimiz  hisseleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine  ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel  Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve  Miktar Hareketleri " başlıklı 8. maddesine istinaden Şirketimizin  kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır. 

DYO Boya Fabrikaları (DYOBY)

Borsa İstanbul A.Ş.'nin şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketi hakkındaki 02/09/2022 tarih ve E-18454353-100.06-11022 sayılı yazısına istinaden yaptığımız açıklamadır. Şirketimizle ilgili olarak kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.