Bültende yer alan bilgilere göre, Albaraka Türk Katılım Bankası’nın bedelli, Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın bedelsiz, Yeşil Yapı Endüstri’nin ise tahsisli sermaye artırımları onaylandı.

spk sermaye artırımı

Yeşil Yapı Endüstri Tahsisli Sermaye Artırımı

Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. (Şirket)’nin, 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 232.707.815 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, Borsa İstanbul A.Ş.’nin (Borsa) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü (Prosedür) çerçevesinde belirlenecek (baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere) pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle 105.904.193 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve tahsisli olarak Şirket ortağı Kamil Engin YEŞİL’e satılacak paylara ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talebinin,

Dev Enerji Şirketi, Yeni Projeyle 50 Milyon Dolar Ciro Hedefliyor Dev Enerji Şirketi, Yeni Projeyle 50 Milyon Dolar Ciro Hedefliyor

a) Payların satış fiyatının, nominal değerden aşağı olmamak üzere Şirket tarafından Prosedür çerçevesinde Borsa’ya yapılacak başvuru sonucu hesaplanacak pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle, ihraç edilecek payların nominal tutarının tespit edilmesi ve ihraç belgesinin nominal tutar ve fiyat bilgisini içerecek şekilde düzeltilmesi,

b) İhraç edilecek payların Kamil Engin YEŞİL’in Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 1 (bir) yıl süreyle Borsa’da satılması ve Borsa’da satılmasının ve Borsada satılması sonucunu doğuracak işlemlerde bulunulmasının kısıtlanması şartlarıyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

Albaraka Türk Katılım Bankası Bedelli Sermaye Artırımı

Bedelli sermaye artırımı başvurusu onaylanan Albaraka Türk Katılım Bankası #ALBRK 1.350.000.000 TL mevcut sermayesini, 1.150.000.000 TL yükselterek 2.500.000.000 TL’ye çıkarmış olacak.

Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Bedelsiz Sermaye Artırımı

Bedelsiz sermaye artırımı başvurusu onaylanan Özak Gayrimenkul, 364.000.000 TL mevcut sermayesini, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle toplamda 364.000.000 TL artırarak, 728.000.000 TL’ye ulaşacak.