Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (POLTK), 6 Haziran 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı bildirimde, genel kurul kar payı dağıtımı hakkında önemli bir açıklama yaptı.

Şirketin yaptığı açıklamada, Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre elde edilecek net dönem kârının tamamının olağanüstü yedeklere aktarılması ve temettü dağıtılmamasına ilişkin teklifin genel kurulda kabul edildiği ifade edildi. Bu kararın şirketin genel kurulu tarafından alınması, POLTK'nin mevcut finansal durumu ve geleceğe yönelik stratejileri doğrultusunda atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Günün Önemli Borsa Ve Şirket Haberleri 14 Haziran 2024 Günün Önemli Borsa Ve Şirket Haberleri 14 Haziran 2024

KAP Açıklaması

Şirket tarafından yapılan KAP açıklamasında,

''Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca hazırlanan ve “Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.” tarafından denetlenen 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolara göre şirkete isabet eden net zarar 27.907.477 TL olarak gerçekleşmiştir. Mevcut durumda yasal kayıtlara göre net dönem kârı ise 58.646.554,49 TL’dir.

Bu sebeple, Şirketimizin 6 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşen 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu tarafından önerildiği şekilde;

– Kâr dağıtımı yapılmaması,

– VUK yasal kayıtlarına göre elde edilecek net dönem kârının tamamının olağanüstü yedeklere aktarılmasına karar verilmiştir.'' denildi.

Editör: Ece Çavuşlu