Tarım ve gıda sektöründe yaş meyve sebze, katı ve sıvı yağlar, et, balık, yumurta, içki ve meşrubatlara, sanayi üretiminde ise kimyasal ürünler, dayanıklı tüketim malları, seramik, tekstil ve hazır giyim gibi sektörlere malzeme üreten Kaplamin Ambalaj, pay başına net 0.2991 TL ödeme yapacak.

Hak kullanım tarihi 18 Ağustos olan temettü tarihine ilişkin detaylar şöyle;

kaplm temettü tablo

Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih 19.08.2022

Sanayi Şirketinden Milyonluk İhracat Duyuruldu Sanayi Şirketinden Milyonluk İhracat Duyuruldu

Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih 22.08.2022

Kaplamin Ambalaj’ın KAP üzerinden temettü dağıtımına ilişkin yapmış olduğu açıklamada ise şu ifadeler yer alıyor;

2021 Yılı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı tutarı olan 33.235.579 TL'den %20 oranında Brüt 6.647.116 TL nakit I. Temettünün dağıtılmasına,

Kurucu intifa senedi sahiplerine I. Temettü dağıtımı sonrası kalan tutarın %10'u olan Brüt 2.658.846 TL ‘lik tutarın dağıtılmasına, dağıtılan toplam 9.305.962 TL'nin kurumlar vergisine tabi tutulmuş kardan dağıtılmasına,

Kar dağıtımına 18.08.2022 tarihinde başlanmasına,

Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması sonrasında kalan tutarın yatırım projelerinin gerçekleştirilmesi ve işletme sermaye ihtiyacını karşılamak için "Geçmiş Yıllar Karları" hesabına aktarılmasına, karar verildi.