* 31.05.2023 (bugün), hissedarlara brüt % 19,80 oranında ve net % 17,82 oranında olmak üzere, toplamda 100 milyon TL dağıtılmaya başlanacak.

* 1 TL nominal değerde hisse senedine % 19,80 oranında ve 0,19 TL net nakit temettü ödenmesi yapılacak.
* Genel Kurul'da kabul edilen dağıtılacak nakit kar payının brüt tutarı 100 milyon TL olarak beyan edildi, bu durumda %10 stopaj sonrasında net 90 milyon TL nakit kar payı dağıtımı gerçekleşmiş olacak.

* Pay biçiminde kar payı ödeme yapılmayacak.

111-2

* Kâr dağıtımı 31 Mayıs’ta (bugün) başlayacak olup, 2 Haziran’da ödeme işlemi gerçekleşecek.
Teklif edilen NAKİT kar payı Hak Kullanım Tarihi : 29 Mayıs 2023
Kesinleşen NAKİT kar payı Hak Kullanım Tarihi : 31 Mayıs 2023
Payların Hak Sahiplerinin Belirlendiği Tarih : 01 Haziran 2023
Pay sahiplerinin hesaplarına Giriş Yapılacak Tarih : 02 Haziran 2023

(**Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak kullanım Tarihi alanı değiştirildi.**)

Hissedarlarına Yüzde 600 Oranında Bedelsiz Pay Verecek Hissedarlarına Yüzde 600 Oranında Bedelsiz Pay Verecek

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK), 26.04.2023 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında aldığı kararı şu şekilde duyurmuştu;

2222-1

“Şirketimiz Yönetim Kurulu Toplantısında; 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren hesap döneminde, TMS ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporuna göre ana ortaklığa ait net dağıtılabilir dönem karının 349.671.829 TL, yasal kayıtlarda ise 193.540.120,20 TL olarak gerçekleştiği Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur. Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1 maddesi hükmü uyarınca, Yasal Kayıtlara göre hesaplanan 193.540.120,20 TL kardan %5 oranında 9.677.006,01 TL 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılması, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği hükümlerince belirlenen 2022 yılı dönem karından sermayemizi temsil eden hisse senetlerine sahip ortaklarımıza (brüt) %19,8019801980198 oranında (1 TL nominal bedelli hisse senedi için 0,198019801980198 TL) toplam 100.000.000 TL temettünün nakit dağıtılması, 7.475.000 TL 2. tertip yasal yedek akçe ayrılması, Yasal kayıtlara göre 2022 yılı karından kalan tutar olan 76.388.114,19 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususları ile detayları kar dağıtım tablosunda sunulan kar dağıtım teklifi onaylanmıştır.
Şirketimizin 26 Nisan 2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2022 yılı karının kullanımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi verilen önerge doğrultusunda, nakit kar dağıtımının tek seferde yapılması ve kar dağıtım tarihinin 31 Mayıs 2023 olarak belirlenmesi hususları da dahil olmak üzere onaylanmıştır.”