* 31.05.2023 (bugün), ortaklara brüt % 33 oranında ve net % 29,7 oranında olmak üzere, toplamda 129,1 milyon TL dağıtılmaya başlanacak.

* 1 TL nominal değerde hisse senedine % 29,7 oranında ve 0,29 TL net nakit temettü ödenmesi yapılacak.
* Genel Kurul'da kabul edilen nakit kar payının brüt tutarı 143,5 milyon TL olarak beyan edildi.

* Pay biçiminde kar payı ödeme yapılmayacak.

11-2

* Kâr dağıtımı 31 Mayıs’ta (bugün) başlayacak olup, 2 Haziran’da ödeme işlemi gerçekleşecek.
Teklif edilen NAKİT kar payı Hak Kullanım Tarihi : 31 Mayıs 2023
Kesinleşen NAKİT kar payı Hak Kullanım Tarihi : 31 Mayıs 2023
Payların Hak Sahiplerinin Belirlendiği Tarih : 01 Haziran 2023
Pay sahiplerinin hesaplarına Giriş Yapılacak Tarih : 02 Haziran 2023

22-2

* Alarko Holding A.Ş. nin 29.05.2023 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında aldığı kararı şu şekilde duyurdu;

“1) Şirketimizin 2022 yılına ait konsolide finansal tablolarında yer alan 11.863.642.480 TL dönem kârından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 422.857.565 TL kontrol gücü olmayan paylar ve 6.724.450 TL birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan net dönem kârı 11.434.060.465 TL'dir.
- Net dönem kârına 1.588.550,44 TL tutarındaki bağışların ilavesi ile oluşan 11.435.649.015,44 TL'nin %0,41'ine tekabül eden 47.165.000 TL (Brüt) tutarındaki kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına,
- İştirak satış karının %75'i olan 80.381.324,42 TL'nin kurumlar vergisi istisnasından yararlanması amacıyla pasifte özel fonlar hesabına aktarılmasına,
- Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,
2) Önceki yıllarda olağanüstü yedek akçelere eklenmiş olan 96.385.000 TL'nin (Brüt) ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına,
3) Vergi tevkifatına tabi olan kâr payı kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılmasına,
4) Kâr payı dağıtımına 31.05.2023 tarihinde başlanmasına,
oyçokluğu ile karar verilmiştir.”

Alarko Holding A.Ş. (ALARK) Firmasının Kuruluşu ve Faaliyet Alanı

Alarko Holding A.Ş. firmasının faaliyet konusu portföy yönetimi işidir.

1954 yılında, İshak Alaton ve Üzeyir Garih tarafından, bir kolektif şirket olarak kurulan ve 1973 yılında holdingleşen Alarko; 1974 yılında halka açıldı. Bugün, 65 yılı aşkın köklü geçmişi, 6 farklı faaliyet alanı, uluslararası yabancı ortaklıklar olmak üzere toplam 26 kuruluşu, 7.000 çalışanı ve 2021 sonu itibariyle yaklaşık 25,7 milyar TL kombine cirosu ile Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından biridir.

Isıtma, havalandırma, klima ve pompa üretimi, satışı ve satış sonrası hizmetleri ile Sanayi ve Ticaret Grubu, istikrarlı ve başarılı bir şekilde büyümesini sürdürmüştür. Ayrıca, Alarko Sanayi ve Ticaret Grubu’nun 1998 yılında klima alanında dünyanın lider firmalarından Amerikalı Carrier şirketi ile kurduğu stratejik ortaklık, Alarko Carrier’ı doğurmuş ve tüm gruba ivme kazandırmıştır.
* Kuruluş tarihi : 1972
* Merkezi : İstanbul
* Faaliyet Konusu : Portföy yönetimi
* BİST’teki Pazar : Yıldız Pazar
* Halka Arzı : Ocak 1974
* Halka Açıklık Oranı : % 12,60
* Firmanın Ortaklık Yapısı

33-2
İzzet Garih

% 17,68
Leyla Alaton

% 17,68
Vedat Aksel Alaton

% 16,68
Dalia Garih

Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 17 Temmuz 2024 Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 17 Temmuz 2024

% 15,24
Diğer

% 32,72
* Sermayesi : 435 milyon TL

Editör: Alp Korkmaz