Kuştur Kuşadası Turizm (KSTUR) hissedarları, hisse başına 3,28 TL temettü ödemesi alacak. Şirketin nakit temettü dağıtma oranı %94

Temettü dağıtım tarihi 24.08.2022 olan Kuştur Kuşadası Turizm Yönetim Kurulu, 25/02/2022 tarihinde toplanarak, dağıtılabilir karın tamamını ve olağanüstü yedeklerden ilave edilerek, T.T.K. 519. maddesi 2.fıkrası c bendi hükümlerine göre yedek akçe ayrılarak karın dağıtılmasına karar verdi.

SPK Onayladı, Hissedarları Yüzde 2000 Bedelsiz Pay Alacak SPK Onayladı, Hissedarları Yüzde 2000 Bedelsiz Pay Alacak

kstur temettü tablosu

Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih – 25.08.2022

Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih – 26.08.2022

2021 yılı toplam dağıtılacak kar tutarı brüt 16.825.379,03 TL olup,15.507.991,83 TL pay sahiplerine, 1.317.387,20 TL Kurucu pay sahiplerine ,

2021 yılı toplam dağıtılacak net tutar 15.142.841,13 TL olup, 13.957.192,65 TL pay sahiplerine, 1.185.648,48 TL kurucu pay sahiplerine dağıtılacak.

Kanun Hükümlerine göre genel kanuni yedek akçede sermayenin %20 lik üst sınırına ulaşılduğı için %5 oranlı genel kanuni yedek akçe ayrılmamıştır.