Yayla Agro Gıda, çıkarılmış sermayesinin 430.000.000 TL’den 472.600.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 42.600.000 TL ve Hasan Gümüş’ün sahip olduğu 28.400.000 TL nominal değerli olmak üzere toplam 71.000.000 TL nominal değerli payları, bayram sonrası halka arz ediliyor.

Yayla Agro Gıda, bayram sonrası gerçekleşecek halka arz ile birlikte, 532.500.000 TL brüt gelir elde etmeyi bekliyor.

Gerçekleşecek olan halka arzda, Yurt içi bireysel yatırımcılar, iki gruba ayrılacak;

1.500 adet ve altında başvuru yapanlar,

1.501 adet ve üzerinde başvuru yapan yüksek başvurulu yatırımcılar.

Halka arz kodu; #YYLGD

Halka arz tarihi; 11-12-13 Mayıs 2022

Halka arz fiyatı; 12,50 TL sabit fiyat

İşlem göreceği Pazar; Ana Pazar

Dağıtım yöntemi; Oransal dağıtım

Satışa sunulacak pay miktarı; 71.000.000

Halka Arz Edilen Payların;

21.300.000 adedi (%30) Yurt içi bireysel yatırımcılara

21.300.000 adedi (%30) Yurt içi yüksek başvurulu yatırımcılara

21.300.000 adedi (%30) Yurt içi kurumsal yatırımcılara

7.100.000 adedi (%10) Yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

yayla gıda özet finansallar

Halka Arzda Fiyat İstikrarı İşlemleri Planlanıyor

Halka arzdan elde edilecek gelirin içinden halka arzı gerçekleşen tüm payların azami %5’si ile sınırlı olmak kaydıyla 35.500.000 TL nominal değerli payların halka arz pay fiyatıyla çarpılmasıyla oluşan tutara eşdeğer kaynağı bu amaç için kullanacaktır. Söz konusu fonun azami %10’u şirketin elde ettiği halka arz gelirinden kalanı ortak satışından elde edilen kaynaktan karşılanacaktır.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanım Alanları

Net halka arz gelirlerinin %55 - %65’ine tekabül eden tutarın;

Yeni ürünler için yeni fabrika yatırımı,

Mevcut kapasitenin artırılması,

Antrepo ve Lisanslı Depo Yatırımı,

Tarım Arazisi Yatırımı

İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi

Şirketin üretim ve satış hacminin artmasına bağlı olarak, öncelikle stok finansmanı satış finansmanı ve hammadde tedariki alanlarında ve ayrıca diğer işletme sermayesi ihtiyacı bulunan alanlarda kullanılmak üzere net halka arz gelirlerinin %40 – 45’ine tekabül eden tutarın işletme sermayesi olarak kullanılması planlanmakta.

Dijital Dönüşüm ve Startup Yatırımları

Şirket, halka arz gelirinin yaklaşık %5’lik kısmı ile dijital dönüşüm ve start-up yatırımları yapmayı planlanmakta.

Savunma Devi Halka Arz Oluyor, 486 Milyon Euro Gelir Sağlayacak! Savunma Devi Halka Arz Oluyor, 486 Milyon Euro Gelir Sağlayacak!