Şirket, toplamda 102.218.666 TL değerinde nakit kar payını yatırımcılarıyla paylaşacak.

3 işlem günü 11-12-13 Mayıs tarihleri arasında 26,00 TL sabit fiyatla talep toplayarak halka arz eden Sun Tekstil payları, Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da 20 Mayıs 2022’de işlem görmeye başladı. Şirket halka arzından üzerinden henüz 1 ay geçtikten sonra temettü kararını açıkladı.

Elinde SUNTK hissesi bulunan yatırımcılar, yapılan açıklamaya göre, 0,7538 TL nakit temettü ödemesi almaya hak kazanacaklar.

sun tekstil-1

Sun Tekstil’in bugün (7 Haziran) Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden kar payı dağıtım işlemlerine ilişkin yaptığı bildirimde şu ifadeler yer aldı;

Borsa İstanbul'dan 1 Aylık Tedbir Kararı Borsa İstanbul'dan 1 Aylık Tedbir Kararı

Yönetim Kurulumuzun 06.06.2022 tarihli 2022/23 numaralı kararı ile, Şirketimizin 2021 yılı TFRS'ye göre hazırlanmış konsolide finansal tabloları kapsamında, net dağıtılabilir dönem kar tutarı ve VUK kapsamında hazırlanan finansal tablolarda, net dağıtılabilir dönem kar tutarı tespit edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı düzenlemeleri uyarınca, dağıtılacak kâr payı tutarında üst sınır Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda yer alan ilgili kâr dağıtım kaynaklarının dağıtılabilir tutarıdır. Buna göre, Şirket'in azami dağıtabileceği 2021 yılı net dönem karı 124.255.925,26 TL'dir. Yönetim Kurulu olarak, 2021 yılı yasal kayıtlarda bulunan net dağıtılabilir dönem kar tutarının tamamının dağıtılması hususunun genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.