Hisselerin, fiyat hareketlerinin şirketin finansal performansını doğru yansıtmaması sebebiyle, 4.400.000 TL nominal değere sahip paya ilişkin geri alım yapılacak.

Boğaziçi Beton’un (BOBET) konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

bobet hisse geri alım

Şirketimiz 29 Mart 2022 tarihli 23 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında 12 Milyon adet pay için azami 60 Milyon Türk lirası tutarında geri alım yapılmasına karar verilmişti. Bu karar doğrultusunda Şirket, 30 Mart 2022 -08 Ağustos 2022 tarihleri arasında 11.657.323 adet 5,147 TL ortalama birim fiyattan pay geri alım işlemi gerçekleştirmiş ve geri alım programını, ayrılan azami fonun tamamını kullandığından sonlandırmıştır.

Geri Alım Yapılan payların sermayeye oranı %3,06772'dir.

Haftanın İlk Gününde Borsa ve Şirketlerden Öne Çıkan Gelişmeler Haftanın İlk Gününde Borsa ve Şirketlerden Öne Çıkan Gelişmeler

Tamamlanan geri alım programı 14.09.2022 tarihinde yapılan Şirket Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.01.2023 tarihli toplantısında;

Şirketimizin Borsa'da işlem görmekte olan paylarına ilişkin fiyat hareketlerinin şirketin finansal performansını doğru yansıtmaması ve fiyat tutarsızlıklarının giderilmesi ,pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla;

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile konuya ilişkin 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyuruları çerçevesinde yeni bir pay geri alım programı açıklanmasına ,

- Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık % 1,15789'unu temsil eden azami 4.400.000 TL nominal değere sahip paya ilişkin geri alım yapılmasına,

- Pay geri alım işlemi için ayrılan fonun azami 59.400.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine,

- Pay Geri Alım Programının Uygulanacağı Sürenin 1 yıl belirlenmesine,

- Yürütülecek pay geri alım programının Şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarına ilişkin her hangi bir olumsuz etkisi olmayacağının öngörüldüğünün açıklanmasına ve yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulmasına karar verilmiştir.