Yeni Yatırımcının Gözdesi Halka Arz

İçinde bulunduğumuz 2020 yılı içerisinde Borsa İstanbul’a yaklaşık olarak 700 bin yeni yatırımcı katıldı. Katılan yeni yatırımcının gözdesi ise halka arz. Borsa 1986 yılında kurulmuşken, 2020 yılına kadar toplam yatırımcı sayısı 1 milyon 100 bin civarlarındaydı. Bu sene gerçekleşen halka arzlara ortalama 7-8 kat civarında fazla talep geldiği biliniyor.

Talebin bu kadar artması, şirketlerin de değerini artırırken, yeni torba yasa olarak da adlandırılan İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, TBMM’de kabul edildi.  Torba yasa, istihdam desteklerinin yanı sıra şirketlerin borsada halka arzını teşvik eden önemli bir düzenlemeyi de beraberinde getiriyor.

Halka Arz Çoğalacak

Borsada halka arz edilecek şirketlere vergi indirimi getiren kanunu değerlendiren Sermaye Piyasaları Uzmanı ve Ostim Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Berra Doğaner, şöyle konuştu: “Bu düzenleme halka arzları özendirmek için aracılık sektörünün uzun zamandır talep ettiği bir teşvikti. Borsa İstanbul’da şu anda sadece 430 şirket işlem görüyor. Sanayi ve ticaret şirketlerinin dışında farklı sermaye piyasası şirketleri de var. Türkiye’nin potansiyelini düşündüğümüzde bu sayı çok düşük. Oysa ki, sermaye piyasasından sağlanacak kaynak küçük veya büyük tüm şirketler için çok yararlı. Çünkü faize tabi değil ve bir özkaynak statüsünde. Uzun yıllardır beklediğimiz bir düzenleme gerçekleşti. Halka arz edilecek şirketlere uygulanacak kurumlar vergisi teşviki yararlı ve yerinde oldu.”

Yeni Yatırımcı Yeni Arz İstiyor

Şirketlerin, ‘Borsada halka arzda değerimi bulamam’ endişesinin olmaması gerektiğinin de altını çizen Dr. Berra Doğaner, borsadaki yatırımcı beklentisini ise şöyle anlattı: “Endeks düşükken ‘değerimi bulamam endişesi’ anlaşılabiliyordu. Ancak içinde bulunduğumuz dönemde endeks rekorlar kırıyor. Borsa, 1986 yılında kuruldu. 2020 yılına kadar toplam yatırımcı hesabı sayısı 1 milyon 100 bin civarındaydı. Bu yıl Borsa İstanbul’a 700 bine yakın yeni yatırımcı geldi. Yeni gelen yatırımcılar, yeni halka arzlara inanılmaz derecede ilgililer. Talep ve ilginin çok olduğu yerde şirketlere gayet güzel değerler de biçiliyor. Bu seneki halka arzların her birine nerdeyse 7-8 kat fazla talep geldi. 50 milyon liralık halka arz varsa 350-400 milyon liralık bir talep geliyor. Yani konjonktür çok uygun. Vergi teşvikinin gelmesi, başlangıç olması ve farkındalığın artması bakımından da değerli.”