* Şirket 25.04.2023 tarihinde aldığı Yönetim Kurulu Kararı ile bedelli sermaye artırımı kararını SPK’nın onayına sunduğunu duyurdu.

Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. (EMKEL) firması, 75.000.000 TL tutarındaki mevcut sermayesinin 150 milyon TL’ye artırılması ile ilgili 25.04.2023 tarihli yönetim kurulu kararını, SPK’nın onayına sundu.

* Şirketin sermayesinin %100 artıracağı anlaşılmaktadır.

sermaye-1-2

* Bedelli sermaye artırımında, rüçhan hakkı kullanım oranı %100 olacak. Rüçhan hakkı kullandırma fiyatı ise 5 TL olarak belirlenmiş durumda.

100 Lot 1909 Lot Olacak! Rekor Bedelsiz İçin SPK'ya Başvuruldu 100 Lot 1909 Lot Olacak! Rekor Bedelsiz İçin SPK'ya Başvuruldu

Yönetim Kurulunun 25.04.2023 yapılan toplantısında başlıca,
“* Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak 300 milyon kayıtlı sermaye tavanı içinde 75 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 75 milyon TL nakit (bedelli) %100 oranında arttırılarak 150 milyon TL'ye çıkarılmasına,
* Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve beheri 1 TL nominal değerli 1 adet pay için geçerli yeni pay alma hakkı kullanım fiyatının 5 (beş) TL olarak belirlenmesine,
* Artırılan 75 milyon TL'lık sermayeyi temsil eden payların Hamiline yazılı olarak "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,
* Yeni pay alma süresinin 15 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen işgünü akşamı sona ermesine,
* Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa) Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyattan Borsa'da satılmasına,
* Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den alınan aracılık hizmeti kapsamında sermaye artırımının başlatılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.”
kararları alınmıştı.
Emek Elektrik (EMKEL)’in Faaliyeti Nedir?

* Mayıs 1998 tarihinden beri Borsa İstanbul’da Anapazar’da işlem gören firmanın fiili dolaşımdaki pay oranı %77,12’dir.

* Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.'nin faaliyet konusu, transformatör, kondansatör, ayırıcı ve elektromekanik techizatın üretim, test, pazarlama ve satışı ile yeni, üretim alanları yaratmak için araştırma ve geliştirme faaliyetleridir.

Editör: Ece Çavuşlu