AYES koduyla işlem gören Ayes Çelik, bugün gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu toplantısında, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere %100 bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. Buna göre, şirket sermayesi, 15.028.200 liradan, 30.056.400 TL’ye çıkarılacak.

Açıklama, seans bitiminin ardından 18:10’da KAP üzerinden yapıldı. Şirket tarafından yapılan açıklamada;

ayes bedelsiz tablo

Şirketimizin 75.141.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 15.028.200 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 15.028.200 TL (%100 oranında) artırılarak 30.056.400 TL'ye çıkarılmasına,

İç kaynaklardan karşılanacak olan 15.028.200 TL tutarındaki sermayenin tamamının geçmiş yıl karlarından karşılanmasına,

Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların, şirket sermayesine iştirak oranlarına göre mevcut pay sahiplerine bedelsiz olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına ve bu amaçla çıkarılacak payların hak sahiplerinin hesaplarına kaydedilmesini teminen Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye başvurulmasına,

Bu kapsamda iç kaynaklardan gerçekleştirilecek sermaye artırımına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesine ilişkin tadil tasarısına (EK-1) uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,

551.250.000 TL Sermaye Artışının Detayları Açıklandı 551.250.000 TL Sermaye Artışının Detayları Açıklandı

İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret Sicili de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle; ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale Şirket'imiz imza sirküleri uyarınca Şirket'i temsile yetkili olan kişilerin yetkili kılınmasına,

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli açıklamaların yapılmasına, Oy birliğiyle karar verilmiştir. İfadeleri yer aldı.