Sermaye Piyasası Kurulu’nun Berkosan Yalıtım’a, bedelsiz onayı vermesi halinde, şirket mevcut sermayesini 15.600.000 TL’den, iç kaynaklardan karşılanmak üzere 15.600.000 TL bedelsiz artırarak, 31.200.000 TL’ye çıkartacak.

berkosan yalıtım bedelsiz

Berkosan Yalıtım’ın KAP üzerinden yaptığı sermaye artırımı başvurusuna dair açıklama şöyle duyuruldu;

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 28 Ekim 2022 ve 2022-14 sayılı, toplatısında, Şirketiminizin çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan olmak üzere %100 oranında artırılarak 15.600.000.-TL'den 31.200.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin karar alınmış ve aynı gün KAP duyurusu yapılmıştır.

11 Haziran 2024 Günün Öne Çıkan Borsa Ve Şirket Haberleri 11 Haziran 2024 Günün Öne Çıkan Borsa Ve Şirket Haberleri

15.600.000 TL'nin sermayeye eklenmesi suretiyle, Şirketin çıkarılmış sermayesinin 31.200.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin kararı çerçevesinde; sermayeye ilave edilen 15.600.000 TL'nin tamamı finansal tablolarımızda yer alan iç kaynaklardan (2020 ve 2021 yıllarına ait dağıtılmayan geçmiş yıl karlarından) karşılanmak üzere 11 Kasım 2022 tarihinde ilgili hesaplardan Şirket sermaye hesabına aktarıldığı Yeminli Mali müşavirlik raporu ile tespit edilmiştir.

Artırılan 15.600.000 TL'lik sermayeyi temsilen paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve tescil ve ilan edilmek üzere çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şekline uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına,

İşbu karar kapsamında gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Genel Müdür Enis ALDIKAÇTI'nın yetkilendirilmesine,Oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Bu karara uygun olarak sermaye artırımına ve esas sözleşme değişikliğine ilişkin SPK başvurusu 18 Kasım 2022 tarihinde yapılmıştır.