Genel Kurul’da onaylandığında hissedarlar rüçhan hakkını kullanarak bedelli sermaye artırımından faydalanabilecek.

Bugün (17.05.2023) alınan Yönetim Kurulu Kararı ile şirketin sermayesi 124 milyon TL’den 248,1 milyon TL’ye artırılması planlanmakta.
Sermaye artırımındaki amaç, özkaynak yapısının güçlendirilerek şirketin bağlı ortaklıklarına yapılan yatırımları güçlendirmek ve yeni faaliyet alanlarındaki projelerin finansmanı olarak ifade edildi.

Nakden arttırılan 124.095.000 Türk Lirası sermayeyi temsil eden payların 9.374.479 Türk Liralık kısmı A grubu nama yazılı ve 114.720.522 Türk Liralık kısmı B Grubu nama yazılı olarak ihraç edilmesi kararı alındı.

akdeniz

Rüçhan hakkı kullanım oranı %100 ve Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı 1 TL olarak öngörüldü.

2024 Yılında Yatırımcısını Zengin Eden Borsa Hisseleri 2024 Yılında Yatırımcısını Zengin Eden Borsa Hisseleri

Yönetim Kurulu üyelerinin bugün yapmış olduğu toplantıda;
“1. Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak, Şirketimizin özkaynak yapısının güçlendirilerek bağlı ortaklıklarımıza yapılan yatırımları güçlendirmek ve yeni faaliyet alanlarındaki projelerin finansmanı amacıyla 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 124.095.000 TL olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 124.095.000 TL nakit (bedelli) olarak % 100 oranında artırılarak 248.190.000 TL ye çıkarılmasına,
2. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kullandırılmasına,
3. Nakden arttırılan 124.095.000 Türk Lirası sermayeyi temsil eden payların 9.374.479 Türk Liralık kısmı A grubu nama yazılı ve 114.720.522 Türk Liralık kısmı B Grubu nama yazılı olarak ihraç edilmesine,
4. Ortakların nakit olarak artırılan 124.095.000 Türk Liralık sermayeyi temsil eden paylarına ilişkin yeni pay alma haklarının 1 adet (= 1 lot) payın nominal değeri olan 1, 00 TL'den 15 gün süreyle kullandırılmasına, bu sürenin son günü resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları karşılığında A grubu nama yazılı paylar için A grubu nama, B grubu nama yazılı paylar için B grubu nama yazılı pay verilmesine,
5. Nakit olarak artırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İkincil Piyasa'da oluşacak fiyat üzerinden 2 işgünü süreyle satılmasına,
6. Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,
7. Sermaye artırımı işlemleri kapsamında Bizim Menkul Değerler A.Ş.'nin aracı kurum olarak belirlenmesine ve halka arza aracılık sözleşmesi imzalanmasına,
8. Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerinin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için T.C Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., T.C Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda yönetim Kuruluna yetki verilmesine,”
karar verilmiştir.

Akdeniz Yatırım Holding A.Ş. (AKYHO) Firmasının Faaliyeti ve Borsadaki Durumu
Faaliyet Konusu:

Holding, sınai, ticari, zirai, mali, inşaat, taahhüt, petrol, petrol ürünleri, telekomünikasyon, her türlü taşımacılık, otomotiv, madencilik, turizm sektörü ve benzeri konularda iştigal eden şirketler ile her türlü banka, finans kurumu, aracı kurum, sigorta, faktöring ve finansal kiralama ve benzeri finansal şirketleri bizzat kurabilir. Kurulmuş olanlara pay sahibi veya ortak sıfatı ile katılabilir, idarelerini üstlenebilir. Bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü şirketlere ayni veya nakdi sermaye koyabilir. Kurucu olduğu ve olmadığı şirketlerin sermaye artırımlarına iştirak edebilir.

Tescil Yeri ve Tarihi : İstanbul – 2013 (kuruluş tarihi- mart 2012)
Borsaya Kote Olduğu Tarih : Temmuz 2012
Borsada İşlem Gördüğü Pazar : Ana Pazar

Halka Açıklık Oranı : %77,72

Sermayesi : 124 milyon TL
Ortaklık Yapısı:
Akdeniz Girişim Holding A.Ş. : % 20,56
Diğer : % 79,44

Akdeniz Yatırım Holding A.Ş. (AKYHO)’nin Hisseleri Borsada Bugün (17.05.2023) Nasıldı?

Bugün (17 Mayıs) BİST100 endeksi günü 4.661,68 puan ve % 1,57 artışla tamamladı. AKYHO hisseleri BİST’te bugünkü kapanışını, 2,07 TL’den ve % 1,97 artışla kapadı. Hisse gün içinde en düşük 2,02 TL, en yüksek ise 2,08 TL fiyatını gördü.

akdeniz-2

Editör: Ece Çavuşlu